Category: Penblwydd UAC yn 60

CYFARFOD I DRAFOD: Dirprwy ysgrifennydd cyffredinol a cynghorwr cyfreithiol yr undeb Yr Arglwydd Morris yn cwrdd ac aelodau ym 1955.

Ni weithiais mor galed erioed

Atgofion Yr Arglwydd Morris o Aberafan o’i gyfnod fel dirprwy ysgrifennydd cyffredinol a sut bu’n allweddol i esblygiad yr undeb… FEL Golygydd cyntaf Y Tir, mae’n bleser ysgrifennu erthygl i ddathlu ei ben blwydd yn...

GALERI’R HOELION WYTH: Aelodau o staff hirfaith UAC a dynnwyd ym 1985 (o’r chwith) ysgrifennydd ardal Ynys Môn R Glyn Jones (31 mlynedd), ysgrifennydd ardal Morgannwg Walter G Rowlands (31 mlynedd),ysgrifennydd sirol Sir Ddinbych Meurig Voyle (30 mlynedd), ysgrifennydd ardal Sir Benfro Dewi Hughes (35 mlynedd) ac ysgrifennydd ardal sir Aberteifi E D Jones (25 mlynedd).

Blynyddoedd o bontio’r Gogledd a’r De

Ysgrifennydd sirol cynorthwyol UAC sir Gaerfyrddin (1961-66) a ysgrifennydd sir Ddinbych (1966-1990) Meurig Voyle yn rhannu ei atgofion o weithio i’r undeb… ELENI byddaf wedi byw yn Nimbych 49 mlynedd a diolchaf i Undeb Amaethwyr...

REVAMPED PAVILION: From left, Lord Morris with main building contractor Guy Walker, architect Gareth Thomas, past FUW president Emyr Jones and architect Gareth Lewis when he formally opened the revamped FUW pavilion during the 2013 Royal Welsh Show.

I have never worked so hard

Lord Morris of Aberavon recalls how as deputy general secretary (1956-58) he rose to the challenge of spreading FUW’s wings… AS the first editor of Y Tir it is a privilege to write an...