Category: Penblwydd UAC yn 60

Ni weithiais mor galed erioed

Atgofion Yr Arglwydd Morris o Aberafan o’i gyfnod fel dirprwy ysgrifennydd cyffredinol a sut bu’n allweddol i esblygiad yr undeb… FEL Golygydd cyntaf Y Tir, mae’n bleser ysgrifennu erthygl i ddathlu ei ben blwydd yn...

Blynyddoedd o bontio’r Gogledd a’r De

Ysgrifennydd sirol cynorthwyol UAC sir Gaerfyrddin (1961-66) a ysgrifennydd sir Ddinbych (1966-1990) Meurig Voyle yn rhannu ei atgofion o weithio i’r undeb… ELENI byddaf wedi byw yn Nimbych 49 mlynedd a diolchaf i Undeb Amaethwyr...

I have never worked so hard

Lord Morris of Aberavon recalls how as deputy general secretary (1956-58) he rose to the challenge of spreading FUW’s wings… AS the first editor of Y Tir it is a privilege to write an...