Category: Uncategorized

Eco-wladychiaeth a’n tir

gan Glyn Roberts, Llywydd UAC Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae ffermwyr ac eraill yng nghymru wedi dechrau defnyddio’r term ‘eco- wladychiaeth’ i ddisgrifio agweddau rhai unigolion ac elusennau tuag at y tir yr...

Get to know the Lampeter office team

Emma Davies County Executive Officer How long with Union: Nearly 26 years Home life (married/single etc): Married to Anthony and have two sons, Ifan who works for a local Estate Agent and Dion who...

Recipe

Beef Donburi The covid pandemic has provided many people with the opportunity to get creative in the kitchen and I am no exception. I am a proud and avid consumer of Welsh produce and,...

Allwch chi helpu ffermwr?

Gyda Covid-19 yn fygythiad i’r diwydiant amaeth yng Nghymru, mae Menter Môn, ar y cyd gyda nifer o bartneriaid eraill wedi sefydlu ‘Banc amaeth’ i helpu amaethwyr ym Meirionnydd, Caernarfon ac ynys Môn i...

Ail-lansio cynllun gwaredu plaladdwyr

MaE Dŵr cymru wedi ail-lansio’r cynllun gwaredu plaladdwyr cyfrinachol rhad ac am ddim ar gyfer ffermwyr a rheolwyr tir yng nghymru. Y dyddiad pwysig i’w nodi ydi’r 1af – 31ain o Fawrth – Dyma’r...