Category: Young Farmers

Cadair Eisteddfod CFfI Meirionnydd

CANGEN Meirionnydd o Undeb Amaethwyr Cymru oedd yn noddi Cadair Eisteddfod Clybiau Ffermwyr Ieuainc Meirionnydd 2014, a gynhaliwyd yn Ysgol y Gader Dolgellau ar ddiwedd mis Hydref. Elain Llwyd o Glwb Cwmtirmynach oedd yn...

Agri Academy success for YFC members

DURING the recent Royal Welsh Show the names of the successful Junior Agri-Academy candidates were announced and 12 out of the 14 entrants were Wales YFC members. The Junior Agri Academy, in conjunction with...

Haf prysur i CFfI Ceredigion

WRTH i’r haf ddod i ben, maen amser crynhoi hanes y CFfI yng Ngheredigion. Mae’r aelodau wedi bod yn brysur iawn dros yr haf yn cystadlu, yn mwynhau ac yn teithio. Cynhaliwyd SPLASH ar...