Category: Young Farmers

CFfI Llangwyryfon ar y brig

CYNHALIWYD Diwrnod Maes CFfI Ceredigion ar fferm IBERS, Aberystwyth yn ddiweddar. Bu cystadlu brwd drwy gydol y dydd, wrth i 17 o glybiau’r sir gymryd rhan gyda dros 210 o aelodau yn cystadlu mewn...

Young Farmer Focus

30‐year‐old Alaw Jones Evans farms with her husband and family in North West Wales at Tu Hwnt i’r Afon, Ynys, Criccieth, Gwynedd. They run a commercial suckler herd of 80 cows and sell store...

Cystadlu brwd CFfI Sir Gâr

UNWAITH eto eleni cafwyd wythnos o gystadlu brwd yn y Sioe Frenhinol gyda CFfI Sir Gâr yn ennill y drydedd safle ar gyfer ennill Tlws her UCA. Y thema eleni ar gyfer y cystadlaethau...

Young Farmer Focus

We finally finished the shearing and culminating with the mountain ewes. Following the wet winter we decided to delay sending our couples up to the mountain by a few weeks and it has certainly...

Anglesey YFC AGM

ANGLESEY YFC’s annual general meeting was held last month at the Council Chambers, Llangefni, through the kindness of Anglesey County Council. The guest speaker was the well known farming personality Dai Jones, Llanilar, who...

£1,000 bursary for Carwyn

CARWyn Jones, aged 25 and a member of Mydroilyn yFC in Ceredigion was awarded with a prize of £1,000 at the Royal Welsh Show as the winner of the 2016 Wales yFC Agricultural Bursary....