Covid-1 9 Update: Our offices are still closed; however we are still operational and here to help

by Caryl Roberts,FUW Membership & Operations Manager

WE want to update you on our position regarding COVID‐ 1 9 . The health and safety of our employees, members

and customers is our first priority and we are continuing to follow and monitor official guidance from the Welsh Government carefully. Following the latest advice, our offices are currently closed as it remains possible for our staff to work from home.

People are still contracting and dying from this disease. We may not feel the dire impact of the disease in rural areas compared with more

urban areas, but that doesn’t mean we should become complacent.
Our offices are usually small spaces with shared facilities and therefore not suitable to open

to the public.
However, we are still very much open for business with our team working remotely and

using digital technology to continue to provide a high‐quality service to our customers and members. We appreciate your patience and understanding as we do our best to keep people safe.

Rydym am roi’r wybodaeth ddiweddaraf ichiam ein safbwynt o ran COVID‐19. Iechyd a diogelwch ein gweithwyr, ein haelodau a’n cwsmeriaid yw ein blaenoriaeth gyntaf ac rydym yn parhau iddilyn a monitro canlawiau swyddogolgan Lywodraeth Cymru yn ofalus.

Yn dilyn y cyngor diweddaraf, mae ein swyddfeydd yn parhau ar gau ar hyn o bryd, gan ei bod yn dalyn bosibli’n staff weithio o gartref. Mae poblyn parhau iddalyr afiechyd hwn ac yn marw ohono. Efalaina fyddwn yn teimlo effaith enbyd y clefyd mewn ardaloedd gwledig

o’igymharu ag ardaloedd mwy trefol, ond nid yw hynny’n golygu y dylem ddod yn hunanfoddhaol. Mae ein swyddfeydd felarfer yn fannau cyfyng gyda chyfleusterau yn cael

eu rhannu, ac fely nid ydynt yn addas i’w hagor i’r cyhoedd. Fodd bynnag, rydym ar agor ifusnes gyda’n tîm yn gweithio o belac yn defnyddio technoleg ddigidolibarhau iddarparu gwasanaeth o ansawdd ucheli’n cwsmeriaid a’n haelodau. Rydym yn gwerthfawrogieich amynedd a’ch dealtwriaeth wrth iniwneud ein gorau igadw pawb yn ddiogel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.