Croesawu plant ysgol i fferm Fedw Arian Uchaf

Y PLANT WEDI MWYNHAU DYSGU AR Y FFERM.

Y PLANT WEDI MWYNHAU DYSGU AR Y FFERM.

TREULIODD plant blwyddyn 5 a 6, Ysgol Bro Tryweryn, Y Bala ddiwrnod llawn hwyl, diddorol ac addysgol ar fferm is gadeirydd cangen Meirionnydd o’r undeb sef Geraint a Rachel Davies, Fedw Arian Uchaf, Y Bala yn ddiweddar. Rhoddwyd arweiniad i’r plant ar sut mae plannu gwrych o dan gynllun gwaith cyfalaf gan Arwel Morris a Billy Taylor o Barc Cenedlaethol Eryri. Rydym yn ddiolchgar i Geraint a’i wraig Rachel am roi’r cyfle i blant ddysgu am bwysigrwydd ein hamgylchedd a sut mae amaeth yn chwarae rhan mor fawr yn economi cefn gwlad. Roedd hyn yn enghraifft wych o ba mor bwysig yw addysgu’r gwerthoedd yma i blant mor ifanc â phosibl.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.