Curo’r Copa / Snowdonia 6 Challenge

UNWaITH eto, mae tîm UaC yn mynd i ddringo copa uchaf Cymru – ond y tro hwn bydd y tîm yn cerdded chwe llwybr o fewn 12 awr er mwyn codi arian ar gyfer elusennau llywydd yr undeb: Cymdeithas alzheimer Cymru a’r FCN. Wrth wynebu’r 1085 metr ar ddydd Gwener 22 o Fehefin, bydd y cerddwyr yn dewis p’un ai i gerdded un, dau neu dri llwybr ar y diwrnod.

“Mae hon yn her wych arall mae ein staff ac aelodau wedi dewis gwneud. Os oes
gyda chi ddiddordeb mewn ymuno â’r tîm, naill ai trwy gerdded neu gefnogi mewn unrhyw fodd arall, cysylltwch â’ch swyddfa sirol leol am ragor o wybodaeth,” meddai llywydd UaC, Glyn Roberts.

Wales’ highest mountain is calling FUW fundraisers once again – this time round the FUW team will tackle six routes in 12 hours, in order to raise funds for the union president’s charities: Alzheimer’s Society Cymru and The Farming Community Network (FCN). Tackling the 1085 meter giant on Friday 22 June, fundraisers will have the choice whether to walk 1, 2 or 3 peaks on the day. “This is another fantastic challenge our staff and members have set themselves. If you are interested in joining the team, either by walking or in a supporting role, please contact your local county office for more information,” said FUW president Glyn Roberts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.