Cydnabod ffermwr llaeth am ei wasanaeth i’r diwydiant

Mae’r ffermwr llaeth o Sir Gaerfyrddin Brian Walters wedi cael ei anrhydeddu gyda Gwobr UaC-HSBC am wasanaethau neilltuol i’r diwydiant llaeth Cymreig yn Sioe Laeth Cymru yng Nghaerfyrddin.

Yn ôl y beirniaid, mi roedd yn enillydd teilwng tu hwnt oherwydd ei angerdd dros y diwydiant llaeth a’r cyfraniadau gwirfoddol diddiwedd dros 30 mlynedd.

Ynghyd a Colin evans, cadeirydd pwyllgor y Sioe Laeth a Sarah raymond, rheolwr cysylltiadau amaethyddol HSBC, roedd Dr Hazel Wright, uwch swyddog polisi UaC yn ffurfio’r panel beirniadu, ac mi ddywedodd: “Mae Brian yn gymeriad gwych ymhlith y diwydiant llaeth, ac rydym yn diolch iddo am eu holl gyfraniad dros y blynyddoedd.

“er ei fod wedi ymddeol yn ddiweddar o dîm llywyddol yr undeb, mae ei gyfoeth o brofiad yn parhau i fod yn rhinwedd gwerthfawr i’r undeb ac mae’r ffaith ei bod wedi cael ei gyfethol yn ddiweddar i bwyllgor canolog llaeth a cynnyrch llaeth yr undeb yn dyst i hyn. Mae’r wobr yn haeddiannol iawn.”

Mae Brian Walters yn ffermio 500 erw yn Clunmelyn, Ffynnonddrain, Caerfyrddin, gyda’i wraig ann a dau fab, aled a Seimon.

Yma, mae’r teulu’n ffermio buches laeth o 220 o wartheg gyda 200 o ddilynwyr, rhai ohonynt yn ayrshires pedigri, ar system lloia yn yr Hydref gyda’r pwyslais ar laeth o laswellt.

Mae’r teulu hefyd yn cadw 100 o wartheg biff a hefyd yn rhedeg uned gwyliau sef ffermdy hunanarlwyo, gan ymfalchïo mewn addysgu’r preswylwyr ar y problemau a llawenydd ffermio.

Wrth longyfarch Brian Walters ar ei gyflawniadau, dywedodd swyddog gweithredol UaC Sir Gaerfyrddin David Waters: “Nid oes yna lawer o bobl sydd ddim yn nabod Brian. Mae wedi cyfrannu cymaint i’r diwydiant llaeth, gan rannu ei wybodaeth a’i brofiad ac rwy’n siŵr bod y 18 o fyfyrwyr Coleg amaethyddol Gelli aur, sydd wedi cael y pleser o weithio gydag ef ar y fferm dros yr 20 mlynedd diwethaf, drwy brofiad gwaith yn cytuno.

“Dros y blynyddoedd mae wedi siarad yn angerddol am gau ffatrïoedd llaeth, megis Castell Newydd emlyn a Llangadog, gan bwysleisio goblygiadau’r cau ar ffermwyr a’r gymuned amaethyddol yn gyffredinol, a bob amser yn pwysleisio pam bod amaeth o bwys – mae wedi gwneud gwahaniaeth i’r diwydiant llaeth yng

Nghymru ac rwy’n ei longyfarch ar ennill y wobr hon.”

Mae Brian hefyd yn gefnogwr angerddol ac ymroddedig o UaC, ac wedi bod yn aelod ers iddo ddechrau ffermio. Bu’n is-gadeirydd Sir Gaerfyrddin ym 1995, a’r cadeirydd ym 1997.

Mae’n gyn-gadeirydd pwyllgor canolog llaeth a cynnyrch llaeth yr undeb, o 1996 hyd at 2000. Hefyd, bu Brian yn is-lywydd UaC o 2000-2017.

Yn ystod y cyfnod hwnnw bu’n cynrychioli’r undeb mewn cyfarfodydd o’r Bwrdd Llaeth ewropeaidd ym Mrwsel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.