Cyfarfod gyda ymgeiswyr Meirion Dwyfor

Ar ddiwedd mis Chwefror, trefnodd Cangen Meirionnydd o’r Undeb gyfarfod gydag ymgeiswyr yr Etholiad Cyffredinol yn etholaeth Meirion Dwyfor a daeth nifer dda iawn o ffermwyr yr etholaeth ynghyd. Cafodd ei gynnal yng Ngwesty’r Ship, Dolgellau a cafwyd trafodaeth fywiog dros ben a chyfle am gwestiynau a sylwadau gan y rhai oedd yn bresennol.

Cadeiriwyd y cyfarfod gan Emyr W Jones, Llywydd Undeb Amaethwyr Cymru ac fe’i gwelir gyda chynrychiolwyr y pleidiau gwleidyddol sef Liz Saville Roberts ar ran Plaid Cymru, Neil Fairlamb ar ran y Ceidwadwyr, Mary Griffiths Clarke ar ran Llafur, Steve Churchman ar ran y Democratiaid Rhyddfrydol, Chris Gillibrand ar ran UKIP a Louise Hughes, Annibynnol.

Cadeiriwyd y cyfarfod gan Emyr W Jones, Llywydd Undeb Amaethwyr Cymru ac fe’i gwelir gyda chynrychiolwyr y pleidiau gwleidyddol sef Liz Saville Roberts ar ran Plaid Cymru, Neil Fairlamb ar ran y Ceidwadwyr, Mary Griffiths Clarke ar ran Llafur, Steve Churchman ar ran y Democratiaid Rhyddfrydol, Chris Gillibrand ar ran UKIP a Louise Hughes, Annibynnol.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.