Cyfeillgarwch newydd yn ffurfio wrth gymdeithasu

gan Tegwen Morris, cyfarwyddwraig cenedlaethol, Merched y Wawr

Beth ydyw eich hoff lythyren yn y Wyddor Gymraeg? – dwi wedi dod i’r penderfyniad unfrydol mae “C” ydyw fy un i, ac mae yna nifer o resymau am hynny.

Meddyliwch am yr holl eiriau yn y Gymraeg sydd yn cychwyn gyda’r lythyren hon e.e. cymuned, cymreictod, cymdogaeth, cyfeillgarwch, Cymru a cefn gwlad. Ac yn wir dyna syd d wedi bod yn digwydd yn hanes Merched y Wawr yn ystod mis Medi, cynhaliwyd cynhadledd yn Aberystwyth gyda cyfeillgarwch aelodau o amrywiol gymunedau Cymru, cyfoeth o adloniant a chipolwg ar fyd bobl eraill.

Mae cyfleoedd yn ystod digwyddiad o’r math yma yn golygu fod cyfeillgarwch newydd yn ffurfio cyfleoedd cymdeithasol a profiadau newydd o fynd ar wibdeithiau megis y Gwyll, Llyfrgell Genedlaethol, Llanfihangel Genau’r Glyn, Pontarfynach a gwartheg longhorn yn llenwi yr heol ac yn gwrthod symud i’r bws fynd heibio.

Dyna sy’n braf o fedru cael cipolwg wrth bori trwy hunangofiannau, a dwi yn grediniol fod yna ddeunydd hunangofiant yn perthyn i bob person

gan fod bywyd o ddydd i ddydd yn amrywio cymaint.

Cefais y fraint o fynd i’r Ysgwrn yn ddiweddar i’r agoriad swyddogol a sylweddoli fod llawer o hanes ein cymunedau cefn gwlad ganrif yn ôl yn golledig. Ond yn sicr mae llawer o’n hanes sydd wedi cael ei gadw yn bwysig i’w ddiogelu i genedlaethau’r dyfodol a mae lleoliadau fel yr Ysgwrn yn dod a hanes yn fyw i’n plant a’n pobl ifainc.

Roedd yr olygfa hyfryd o’r Ysgwrn a’r mwg yn troelli o’r simdde a chael ymlwybro o amgylch y tŷ yn gwmws fel troi y cloc yn ôl, a’r tristwch i feddwl fod ellis wedi gorfod crwydro i frwydro mor bell o’i gartref hyfryd, ac na wyddai erioed am ei gamp o ennill y gadair.

Mae yna baratoi yn awr at y Ffair Aeaf, a nifer o aelodau Merched y Wawr yn brysur iawn yn paratoi llyfrau lloffion i gasglu hanes ein gweithgarwch. Bydd yna wledd i’w weld. Mae ein paneli hefyd yn crwydro i’r Bae a byddwn yno

rhwng y 23 a 31 o hydref yn y Pierhead, croeso i bawb ddod i’w gweld.

This article gives an insight into the activites that Merched y Wawr have been involved with over the last month.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.