Cyfnod Alan Davies fel Rheolwr Gyfarwyddwr wedi dirwyn i ben

gan Glyn Roberts, Llywydd UAC / by Glyn Roberts, FUW President

AR ôl pedair blynedd gyda ni fel Undeb, mae cyfnod Alan Davies fel Rheolwr Gyfarwyddwr wedi dirwyn i ben.

Yn ystod ei gyfnod gyda ni, mae Alan wedi bod yn arweinydd cryf, mewn cyfnod o newidiadau i ni fel Undeb. Fel y bydd nifer ohonoch yn ymwybodol, bu newid mawr yn strwythur yr Undeb yn y blynyddoedd diwethaf, ac yn ystod y cyfnod yma rhoddodd Alan ymdrech ddiflino i hyrwyddo amcanion ein Hundeb.

Roedd bob amser ar gael ar ochr arall y ffôn, unrhyw adeg o’r dydd, a byddaf yn ddiolchgar iddo am fynd y tu hwnt i’r dyletswyddau arferol bob tro. Mae sgiliau Alan, a’r profiadau a ddaeth gydag ef i ni fel Undeb wedi bod yn amhrisiadwy. Mae gan Alan y gallu i feddwl ‘tu allan i’r bocs’ ac mae’n agored i ddatblygiadau newydd, megis pwysigrwydd y Cyfryngau Cymdeithasol.

Mae ymgyrch #FarmingMatters yn un sy’n sefyll allan, ac mae’n diolch ni yn fawr i Alan am ei waith gyda’r ymgyrch hon. Ymgyrch arall yw’r #FairFarmFunding fu’n hynod o lwyddiannus, yn wir, dim ond rai wythnosau nôl oeddwn mewn cyfarfod yng Nghaerdydd a chawsom ganmoliaeth gan un o wleidyddion amlwg Cymru am yr ymgyrch hon.

Ar ran aelodau a staff yr Undeb, hoffwn ddiolch i Alan am ei waith diflino, a dymuno’r gorau iddo ef a’i deulu yn y dyfodol.

It is the end of an era for us as an Union, as Alan Davies our Managing Director stepped down from his role at the end of March. During his tenure with us, Alan has been a strong leader, in a time of seismic change for our Union. As many of you will be aware, there were some fundamental changes to our Union a few years ago, and Alan’s work has been instrumental to the success of these changes. He has worked tirelessly to promote the objectives of the FUW. Alan was always available on the other side of the telephone, night or day, and I will be eternally grateful to him for going above and beyond his duties on numerous occasions. When Alan joined us, he bought with him a valuable skill set of abilities and experiences. He has the ability to ‘think outside of the box’ and he was instrumental to the Union’s development in areas such as our social media presence. The #FarmingMatters campaign stands out as one of his great achievements, and we are grateful to him for the positive attention he bought to our Union through this campaign. Another successful campaign has been the #FairFarmFunding, indeed, it was only a few weeks ago I was in a meeting in Cardiff where a prominent Welsh politician congratulated me on the Union’s work on this campaign. On behalf of the Union’s members and its staff, I wish to thank Alan for his tireless work, and wish him and his family all the best for the future.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.