Cyfnod o newid, addasu ac addysgu

gan Tegwen Morris, Cyfarwyddwraig Cenedlaethol, Merched y Wawr

A ydych chi fel fi wedi gorfod dysgu geirfa newydd dros y misoedd diwethaf? Mae Zoom, cyfarfod Rhithiol, Gweminarau i gyd yn bethau yr ydym yn gorfod ymwneud â hwy. Mae yna nifer fawr o gyfarfodydd a ffyrdd o gyfarfod a chyfathrebu. Mae ein canghennau, clybiau, rhanbarthau, pwyllgorau wedi addasu yn gyflym tu hwnt.

ydych chi fel fi erbyn hyn yn ateb ffôn y tŷ, ffôn symudol, e-byst, negeseuon ar Messenger, tecst a gweplyfr, ac yn dyheu am gael cyfarfod rhywun wyneb yn wyneb i gael sgwrs hyfryd a chartrefol unwaith eto?

ydych chi wedi gwneud rhywbeth newydd, arallgyfeirio i
dorri gwallt aelod o’r teulu, paentio wal neu ffens mewn
lliw llachar, plannu hadau planhigion am y tro cyntaf, neu
goginio pryd o fwyd anarferol? Mae’n gyfnod o newid, addasu ac addysgu.

Mae gennym Ŵyl Lenyddol Rithiol ar y gorwel a phawb yn edrych ymlaen at gael clywed pwy ydyw’r llenorion talentog ac i edmygu gwaith y buddugwyr a fydd yn ymddangos yng nghylchgrawn y Wawr. Mae yna sawl enfys wedi ymddangos dros yr wythnosau diwethaf yng nghanol y gwres a’r cawodydd gwylltion a gobeithio yn wir y daw eto haul ar fryn.

Like everyone else, Merched y Wawr have had to learn a whole new set of vocabulary over the last few months, whilst working with Zoom, virtual meetings and Webinars. Merched y Wawr branches, clubs, regions and committees have had to adapt very quickly. Merched y Wawr’s Virtual Literary Festival will be happening soon, and they’re looking forward to seeing all the winning pieces of work, which will appear in Y Wawr magazine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.