Cymdeithasu gyda’n gilydd a chael mwynhad trwy ddysgu

gan Tegwen Morris, cyfarwyddwraig cenedlaethol, Merched y Wawr

ELENI sesiynnau blasu crefft yr ydym fel Merched y Wawr yn eu cynnal er mwyn i aelodau gael cyfleoedd i ddysgu sgiliau newydd. Felly yn hytrach na dysgu un crefft mae yn bosibl gwneud pedwar mewn dydd. Pwy a wyr efallai y bydd rhai o’r merched yma yn arallgyfeirio i’r dyfodol neu yn cefnogi cystadlaethau yn ein sioeau amaethyddol, neu yn wir yn parhau gyda’i sgiliau newydd i greu eitemau hyfryd o gelf.

Yr hyn sy’n bwysig ydyw ein bod yn cael ein galluogi i gymdeithasu gyda’n gilydd a chael mwynhad trwy ddysgu.

Mae’r un yn wir am dechnoleg ‐ mae yn fodd i ddysgu wrth ein gilydd, i gadw mewn cyswllt ac yn wir i hwyluso ein gwaith dyddiol. Ond cofiwn am yr amrywiol gymunedau sy’n dal i aros am gyswllt gwe band eang cyflym, ac sy’n teimlo yn rhwystredig gan pa mor araf ydyw i geisio lawr lwytho eitemau o’r we.

Mae troi y cloc yn ôl weithiau yn llesol, ac mae yn hyfryd gweld boteli llaeth gwydr yn cael eu cyfleni eto, yr hyn sy’n bwysig ydyw ein bod yn ail‐gylchu neu ail‐ddefnyddio y boteli yma.

Dwi yn cofio y poteli corona, lle yr oeddech yn cael deg ceiniog yr un am eu dychwelyd i’r siop, tybed a fyddwn yn gweld llawer mwy o hyn i’r dyfodol?

Mae gwneud ein rhan i ddiogelu dyfodol ein cymunedau yn bwysig ac efallai fod angen i ni fuddsoddi yn fwy mewn ffyrdd o ail‐gylchu ac ailddefnyddio. Mae diddordebau hamdden hefyd yn bwysig ac efallai y byddai yn syniad da i bob un ohonom feddwl am ddysgu crefft newydd i gael mwynhau nosweithiau tywyll y gaeaf.

Merched y Wawr are holding craft taster sessions this year, giving members a chance to learn new skills, so instead of learning one craft it’s possible to do four in one day. It’s important to socialise and have fun whilst learning.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.