Darganfod – beth mae’n ei olygu i chi?

gan Tegwen Morris, Cyfarwyddwraig Cenedlaethol, Merched y Wawr

DarganfoD – dyma beth yw thema’r Llywodraeth eleni, ac am air a sawl ystyr y gall gael ei ddehongli mewn cymaint o wahanol ffyrdd. I mi mae bob amser yn braf darganfod ffordd newydd o gyrraedd rhywle, os oes yna brif ffordd ar gau mae’r rhaid troi a mynd ar lôn fynyddig, gul, sydd weithiau yn llawer mwy diddorol nag unffurfrwydd yr M4. Efallai bod y siwrne ychydig yn hirach ac yn arafach, ond mae yn ddiddorol a difyr.

Mae darganfod ein treftadaeth hefyd yn ddifyr ac ar hyn o bryd mae llyfr yn
cael ei baratoi o atgofion 1920-1960 a recordiwyd gan ein haelodau nôl yn y
flwyddyn 2000. Wel am gyfoeth o eirfa, atgofion a darlun o hanes na fyddwn
fyth yn medru ei ail greu, mi fydd y gyfrol hon yn barod erbyn yr Hydref.

Mae darganfod pwy ydym ni, pwy sy’n perthyn neu o ba ardal mae rhywun yn dod, yn rhywbeth sydd hefyd yn gynhenid i ni’r Cymry, y balchder pa bynnag le yn y byd yr ydym, y weledigaeth a’r angerdd ac yn fwy na hyn oll y balchder o fedru dweud ein bod o gymru.

Mae rhai o’n cystadlaethau eleni yn dilyn y thema “Darganfod” ac ymateb y dysgwyr yn ddifyr iawn. Mae rhai ohonynt wedi mynegi sut y bu iddynt ddarganfod y “gymraeg”, a diolchwn iddynt am eu hymdrech gan y byddant yn allweddol o bwysig i gyrraedd ein targed o filiwn o siaradwyr Cymraeg.

Mae darganfod sgil neu grefft newydd neu hyd yn oed ddiddordeb newydd yn medru trawsnewid y ffyrdd yr ydym yn byw ein bywyd o ddydd i ddydd. Dyna un o’r manteision o fedru cynnal cyrsiau crefft a chwaraeon a chystadlaethau i ddatblygu doniau.

Mae darganfod beth sydd ar y gorwel yn annelwig ond trwy werthfawrogi’r holl ddarganfyddiadau a fu, o ran iechyd, iaith, treftadaeth, datblygiadau amaethyddol, a hyd yn oed darganfod dŵr glân a thrydan wedi trawsnewid ein bywydau. gobeithio yn wir y bydd darganfyddiadau’r dyfodol yn gwneud yr un fath i wella ein bywydau.

The Government’s theme this year is Discovery, which is a word that can be interpreted in many different ways. A detour when a road is closed can lead to discovering a new route to reach a destination, discovering our heritage, discovering who we are, discovering a new skill or craft and discovering what the future holds – which is quite vague at the moment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.