Diolch i’r Loteri Genedlaethol

gan Tegwen Morris, Cyfarwyddwraig Cenedlaethol, Merched y Wawr

WEL rhyfedd iawnydoedd Sioe Rithiol, a sawl cyfarfod ar leinynystod wythnos arferol y Sioe Fawr. Rydym fel
elu senynddiolchgar iawni’r Loteri Genedlaethol ganein bod wed i cael grant a fyd d yneingallu ogi i d d atblygu ’r GanolfanGymu nedol ynAberystwyth ac i gynorthwyo cymu nedau ar draws Cymru i ddarganfod a defnyddio technoleg, efallai y bydd nifer ohonoch fel einhaelodau am gael cyfle i ddefnyddio mwy o Zoom a gweplyfr neu hyd ynoed i drydaru dros y flwyddynnesaf.

Mae’r tywydd mor agos at einbywydau a sawl dywediad yngolygu mwy eleni nag erioed ynenwedig enfys y bore aml gawode ac enfys y prynhawntywydd teg a gawn. O ranbod yndeg cofiwch am eich cyfeillion, cysylltwch, siaradwch, ffoniwch ‐ mae wedi bod yn amser hir i gymdeithas sy’narfer cymdeithasu . Ac eleni ni welwyd einffrindiau blynyddol yny Sioe.

Y Pwyllgor ynd iolch i’r Loteri d ros Zoom.

page21image4992720

Mae eincylchgrawnar y gorwel ac fe fydd yna lyfr Curo’r Corona’n Coginio ar einsilffoedd erbynmis Medi ‐ ydi mai wedi bod yngyfnod hapu s o gydweithio a diolch i Cywaina Hybu Cig Cymru am hyrwyddo’r gorau o Gymru . Mwynhewch weddill yr Haf.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.