Diwrnod Shwmae Su’mae’! Day

Mae’r diwrnod cenedlaethol sydd yn dathlu’r Gymraeg, Diwrnod Shwmae Su’mae’ yn dathlu ei 5ed ben- blwydd eleni ar Hydref 15. Y bwriad yw annog a rhoi hyder i bobl ddechrau bob sgwrs yn Gymraeg.

Mae’r diwrnod yn cael ei gydlynu gan grŵp ymbarél ‘Dathlu’r Gymraeg’, ond mae’r holl weithgareddau a’u cynhelir yn cael eu paratoi gan gannoedd o unigolion, grwpiau, cymunedau, sefydliadau, mudiadau, a gwasanaethau cyhoeddus ar draws Cymru.

Cofiwch, mae’r Gymraeg yn perthyn i bawb.

October 15 will see the 5th birthday of Shwmae Su’mae Day, a national celebration across Wales to celebrate the Welsh language, by encouraging and giving people the confidence to start each conversation in Welsh.

The day is being coordinated by the umbrella group ‘Dathlu’r Gymraeg’ (Celebrating the Language), but all events are organised at grassroots level by hundreds of individuals, groups, communities, institutions, organisations and public service providers across Wales.

Remember, Welsh belongs to us all.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.