Does unlle yn debyg i Gymru

gan Tegwen Morris, cyfarwyddwraig cenedlaethol, Merched y Wawr

Fel pererin dwi wedi teithio ar draws Cymru lawer iawn yn ddiweddar ac un diwrnod roedd y tywydd fel diwrnod o haf wrth deithio o Fangor i Betws y Coed ac wedyn llifogydd wrth deithio ar draws y canolbarth.

Mae yna golledion dirfawr wedi bod ond yr un peth sy’n dod i’r amlwg
ydyw fod cymdeithas yn cyd-weithio ar adegau o argyfwng, y gymuned yn dod at ei gilydd, ffermwyr yn fodlon defnyddio eu tractorau i gynorthwyo
rhai mewn angen. Diolch am gael byw mewn cymuned sy’n ofalgar ac yn
gyfeillgar. Diolch hefyd am gael gweld lliwiau arbennig yr hydref ar y coed ac wrth ymyl y ffordd, does unlle yn debyg i Gymru.

Mae aelodau Merched y Wawr yn brysur iawn o fewn eu cymunedau, yn gweithio yn ddiwyd i gynorthwyo eraill, rhanbarth Maldwyn yn codi arian i Hafal, Clwb Gwawr llanllwni i NSPCC a changen Cylch Wyre i Gancr y Fron i enwi dim ond rhai.

Dathlwyd diwrnod Shwmae Sumae a’r neges oedd dechrau pob sgwrs yn Gymraeg. Mae nifer o aelodau yn brysur yn paratoi ceisiadau ar gyfer y Ffair Aeaf o biclo i wau sanau, creu Coeden Nadolig a chlytwaith Nadoligaidd, ac eraill ar gyfer cystadleuaeth Bara Brith y Byd.

Mae yna ganghennau a chlybiau newydd yn cychwyn gan gynnwys un yn llundain, rhowch wybod os ydych yn adnabod rhywun sy’n byw yno, ac a fyddai â diddordeb i ymuno gyda’r mudiad.

Mae ein rôl o fewn y gymuned yn bwysicach nag erioed – dewch ferched – gadewch i ni gydweithio, cynorthwyo eraill, mwynhau’r Gymraeg a gwneud ein cymuned yn well lle i fyw ynddi.

Community spirit has once again shone through in an emergency as everyone pulled together during the recent floods in south Ceredigion. At the moment, members are busy preparing for various competitions for the Winter Fair. New branches and clubs have been formed including one in London, if you know anyone who lives there and would be interested in joining, please let them know!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.