DYDDIAD I’W GOFIO DIARY MARKER

Prif Gyngor Grand Council

Cynhelir cyfarfod o Brif Gyngor FUW Ltd ar ddydd Mawrth Ionawr 29 2019 i ddechrau am 12.30yp yn Ystafell William Davies, IBERS, Plas Gogerddan, Aberystwyth.
Bydd cynrychiolwyr etholedig y Prif Gyngor yn derbyn yr agenda lawn a’r papurau cysylltiedig yn agosach at ddyddiad y cyfarfod.

Os bydd yna benderfyniadau neu weithgareddau gwleidyddol sy’n gysylltiedig â Brexit yn digwydd ac o bosib yn cael effaith arwyddocaol ar y diwydiant, mae’n bosib bydd y dyddiad yn newid.

A meeting of the Grand Council of FUW Ltd will be held on Tuesday January 29 2019 to start at 12.30pm and will be held at The William Davies Suite, IBERS, Plas Gogerddan, Aberystwyth.

Those elected representatives on Grand Council will be sent the full Agenda and associated papers nearer to the date of the meeting.

In the event of Brexit related political decisions or activities that may have significant impact on the industry, this date could be changed.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.