Gair am Air – gobaith mawr y Gymraeg

HIRES_BINDER_Page_06_Image_0004‘Gobaith mawr y Gymraeg yw’r bobl ifanc a’r oedolion sy’n dysgu’r iaith,’ meddai’r awdur, yr ymgyrchydd iaith a chadeirydd Dyfodol i’r iaith, heini Gruffudd. Daw ei sylwadau yn sgil ailargraffu’r gêm eiriau boblogaidd Gair am air. Dyfeisiwyd y gêm yn gyntaf yn yr 1980au gan heini Gruffudd a byth ers hynny bu’n boblogaidd iawn ymhlith dysgwyr Cymraeg fel ffordd amgen o ddysgu’r iaith. ‘Rwy’n gobeithio bod Gair am air yn rhoi cyfle iddyn nhw gael tipyn o hwyl gyda’r iaith, gan ddefnyddio’r iaith wrth chwarae, a dysgu geiriau newydd yr un pryd,’ medd heini. Mae’r gêm yn addas i bawb, yn ddisgyblion ysgol, dysgwyr a phawb sy’n hoff o gêm dda, ac mae’n adnodd addysgol yn ogystal â gêm, sydd yn ei gwneud yn anrheg ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sydd a’u bryd ar ddysgu’r Gymraeg. bydd yn siŵr o lenwi gofod lle mae gemau bwrdd – yn enwedig gemau bwrdd Cymraeg – yn brin, gan roi cyfle arbennig i bobl ddod ynghyd a chymdeithasu drwy gyfrwng y Gymraeg. Daw’r ailgyhoeddi yn sgil galw mawr gan siopau, athrawon a thiwtoriaid am argraffiad newydd o’r gêm. ‘Mae’n dda gweld bod y Lolfa wedi penderfynu argraffu’r gêm eto. Rwyf wedi gofyn sawl tro am gael mwy ohonynt!’ medd Jaci taylor, Swyddog Datblygu Canolfan Cymraeg i oedolion Canolbarth Cymru. ‘Mae Gair am air yn gêm addysgiadol wych sydd yn hawdd i’w deall ac yn hynod o ddefnyddiol mewn sefyllfaoedd amrywiol. Mae’n gêm hyblyg sydd yn gallu cael ei chwarae ar ffurf croesair neu i chwarae gemau amrywiol. Mae’n dda i ddysgu’r wyddor Gymraeg neu i greu geiriau i’w gosod ar wrthrychau yn y stafell,’ eglurodd Jaci. ‘ond gellir chwarae gemau eraill hefyd, megis dethol ychydig o’r llythrennau i’w rhoi i dimau o ddysgwyr gan ofyn iddynt wneud cynifer o eiriau ag sy’n bosib, neu i weld pwy sy’n gallu gwneud y gair hiraf. Mae’r gemau hyn wedi bod yn rhai cystadleuol iawn ymhlith ein dysgwyr ni ac yn llawer o hwyl!’ meddai hi. ‘Rwy’n edrych mlaen at weld y Gemau olympaidd yn derbyn Gair am air fel un o’u cystadlaethau!’ ychwanegodd heini. Mae Gair am Air ar gael nawr o’ch siop lyfrau leol (Y Lolfa, £9.95).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.