Grant Busnes i Ffermydd (FBG)

MaE Ffenestr 7 yn agor ar y 2il o Fawrth. Er mwyn bod yn gymwys am y cynllun grant hwn bydd yn rhaid i aelodau fynychu Digwyddiad cyswllt Ffermio – ‘Ffermio ar gyfer y Dyfodol’, hynny yw, os nad ydynt eisoes wedi bod mewn digwyddiad o’r fath yn y gorffennol.

Dyma’r rhestr digwyddiadau fydd ar gael:

• Mawrth y 3ydd – glastir, Llanrwst, 7yh

• Mawrth y 5ed – Ysgol Penglais, aberystwyth, 7yh

• Mawrth y 10fed – The Princess royal Theatre, Port Talbot, 7yh.

Window 7 opens on the March 2.

In order to be eligible for this grant scheme members will have to attend a Farming Connect event – ‘Farming for the Future’, that is, if they have not already attended one in the past.

Here is the list of events: • March 3 – Glastir, Llanrwst, 7pm

• March 5 – Penglais School, Aberystwyth, 7pm

• March 10 – The Princess Royal Theatre, Port Talbot, 7pm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.