Gwobr fewnol am wasanaethau i amaethyddiaeth i cyn-lywydd UAC

DIOLCH: Emyr Jones (chwith) yn derbyn ei wobr o llywydd UAC Glyn Roberts.

DIOLCH: Emyr Jones (chwith) yn derbyn ei wobr o llywydd UAC Glyn Roberts.

MAE UAC wedi anrhydeddu cyn llywydd UAC Emyr Jones gyda gwobr fewnol yr undeb am wasanaethau i amaethyddiaeth er mwyn diolch iddo am ei gyfraniad i’r diwydiant. Ymddiswyddodd Mr Jones fel llywydd UAC yn dilyn 15 mlynedd o wasanaeth ffyddlon ar lefel cenedlaethol i’r sefydliad ym mis Mehefin 2015. Bu’n gadeirydd cangen sir Feirionnydd o 1998 i 2000 ac yna cael ei ethol i gynrychioli Gogledd Cymru ar bwyllgor cyllid a threfn ganolog yr undeb. Cafodd ei ethol yn is lywydd cenedlaethol yn 2002, yn ddirprwy lywydd yn 2003 ac yn llywydd yn 2011. Wrth gyflwyno’r wobr yn ystod y Sioe Frenhinol dywedodd Glyn Roberts, llywydd presennol yr undeb: “Diolchaf o waelod calon i Emyr am bopeth mae wedi ei wneud ar gyfer UAC, y diwydiant amaethyddol a economi Cymru. Rydym yn ddyledus i’n cyn lywydd am ei arweinyddiaeth ac am bopeth mae wedi ei gyfrannu dros y blynyddoedd.” Mae Mr Jones yn briod gyda tri o blant a pedwar o wyrion. Yn Gymro Cymraeg, cafodd ei eni a’i fagi ar y fferm deuluol Rhiwaedog, Rhosygwaliau, ger y Bala. Mae’r fferm yn ymestyn i 360 erw, gyda 400 erw o dir ychwanegol ar rent. Mae’n magu buches o wartheg sugno du Cymreig pur a 1,700 o ddefaid magu. Mae Emyr Jones yn aelod blaenllaw o sawl sefydliad, yn flaenor yn ei gapel lleol ac yn gyfarwyddwr Sioe Sir Feirionnydd. Mae hefyd yn Lywydd Sioe Sir Feirionnydd eleni. Cafodd ei gyfraniad i amaethyddiaeth ei gydnabod pan gafodd ei wneud yn aelod o’r Cymdeithasau Amaethyddol Brenhinol, a derbyniodd yr anrhydedd o Gymrawd y Cymdeithasau Amaethyddol Brenhinol yn 2001. Mae fferm Rhiwaedog wedi ennill nifer o wobrau dros y blynyddoedd gan gynnwys Gwobr Cyfleusterau Adeiladau Fferm y Sioe Frenhinol a Gwobr Ffermio a Thirlun Cymdeithas Parc Cenedlaethol Eryri. Bu’r uchafbwynt mwyaf yn 2008 pan enillodd y fferm gystadleuaeth Tir Glas a Rheolaeth Cenedlaethol y Cymdeithasau Tir Glas Prydeinig drwy Gymru, ac yna mynd ymlaen i ennill y gystadleuaeth drwy Brydain Fawr. Mae’n angerddol dros yr egwyddorion y seiliwyd yr undeb arnynt ac wedi siarad ar ran yr undeb ar y radio a’r teledu yn gyson yn ystod ei gyfnod o wasanaeth i’r undeb. Yn siarad am y wobr, dywedodd Emyr Jones: “Mae’n anrhydedd i mi dderbyn y wobr hon. Mi wnes i fwynhau fy nghyfnod o wasanaeth, a bu’n anrhydedd cael bod yn llywydd yr undeb am 4 mlynedd. “Rwyf wedi gwneud llawer o ffrindiau dros y blynyddoedd, a fydd, heb amheuaeth yn ffrindiau am oes. “Mae ffermio a’r blynyddoedd sydd o’n blaenau’n mynd i fod yn dipyn o her. Rydym angen yr undeb hon yn fwy nag erioed nawr ac rydym angen Llywodraeth y Cynulliad sydd 100 y cant y tu ôl i’n diwydiant.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.