Gwobr i gydnabod gwasanaeth hir i UAC

CYnhaliwYD seremoni wobrwyo arbennig gan uaC i gydnabod yn gyhoeddus ac i ddiolch i’w swyddog gweithredol sirol yng nghaernarfon Gwynedd watkin (gweler ar y dde), am ei wasanaeth o dros 25 mlynedd i’r undeb.

Yn wreiddiol, ymunodd Gwynedd watkin gyda uaC fel swyddog ardal ar gyfer Gogledd Caernarfon ar Fedi 23 1991 ac yna cafodd ei benodi fel swyddog gweithredol sirol yng nghaernarfon ar hydref 1 1999.
wrth gyflwyno’r wobr, dywedodd llywydd uaC Glyn roberts: “mae Gwynedd yn hynod o frwdfrydig, angerddol, tu hwnt o ymroddedig i uaC ac yn rhoi gwasanaeth gwych i aelodau.
“Gwynedd oedd yn gyfrifol am ddechrau cynnal y brecwastau llwyddi- annus sydd bellach yn cael eu cynnal ar draws Cymru, ac mae’n rhaid i mi hefyd sôn am eu ymdrechion codi arian diflino dros y blynyddoedd. “Boed yn frecwast, dringo mynyddoedd, cerdded ar draws Cymru neu ar hyd yr arfordir, mae Gwynedd bob amser yn barod am her i godi arian ar gyfer achosion da a’n elusen llywydd ni, yn ogystal a dyletswyddau arall ar gyfer yr undeb.
mae’n bleser mawr i mi gyflwyno hyn i Gwynedd heddiw ac i ddiolch iddo am ei wasanaeth neilltuol i uaC ac i amaethyddiaeth yng nghymru dros y 25 mlynedd diwethaf.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.