Gwobr Owen Slaymaker yn cydnabod tîm UAC Meirionnydd

MAe gwobr Owen Slaymaker, sy’n cael ei gyflwyno’n flynyddol i’r gangen sirol sydd wedi hybu buddiannau aelodau a UAC orau wedi mynd i swyddog gweithredol sirol cangen Meirionnydd o UAC huw Jones a’r cynorthwyydd gweinyddol Ffion edwards.

Mae’r wobr, sy’n cael ei chyflwyno er cof am gyn ysgrifennydd sirol a swyddog gweithredol sirol UAC sir Gaerfyrddin Mr Slaymaker, yn cydnabod y swyddog gweithredol sirol sy’n defnyddio pob cyfle posib i godi ymwybyddiaeth yr undeb drwy ddigwyddiadau a chyfarfodydd.

Wrth gyflwyno’r wobr, dywedodd llywydd UAC Glyn Roberts: “Mae cangen Meirionnydd wedi bod yn hynod o weithgar yn 2016 ac wedi cynnal ystod eang o ddigwyddiadau ar gyfer aelodau, yn ogystal â hybu gwaith yr undeb yn y wasg leol a drwy’r cyfryngau cymdeithasol.

“Rwyf am longyfarch huw a Ffion ar eu llwyddiant ac am ddiolch iddynt am eu hymdrechion parhaol i bwysleisio pam bod #AmaethAmByth. Mae’r wobr hyn yn haeddiannol dros ben.”

Cafodd y gangen sirol ddechrau prysur i’r flwyddyn wrth drefnu cyfarfod i gyflwyno’r system eID Cymru newydd, cynnal pum brecwast ac yna trefnu ymweliad ar gyfer y Prif Weinidog ar y pryd David Cameron i Fferm Tyfos, Llandrillo.

hefyd, trefnodd cangen Meirionnydd hystings yn etholaeth Meirion Dwyfor ar gyfer etholiadau’r Cynulliad Cymru, mynychu rali CFfI Meirionnydd yn Nhyncelyn, Dinas Mawddwy a pharhau i adeiladu’r cysylltiad hynny gyda’r CFfI drwy noddi digwyddiadau.

Mae’r sir wedi bod ar flaen y gad wrth bwysleisio’r broblem barhaol o fand eang yng Nghymru wledig a manteisiwyd ar y cyfle i gyfarfod gyda Martin Jones, Rheolwr Gweithrediadau BT yng Nghymru; Rhodri Williams, Cyfarwyddwr OFCOM Cymru a Liz Saville Roberts AS.

Bu’n haf prysur gyda’r sir yn weithgar iawn fel sir nawdd y Sioe Frenhinol, Treialon Cŵn Defaid Cymru a’r Treialon Cŵn Defaid Rhyngwladol, yn ogystal â’r sioe sir ar Ystâd y Rhug yng Nghorwen.

Bu huw Jones, swyddog gweithredol sirol Meirionnydd hefyd yn cerdded Llwybr Clawdd Offa ar gyfer elusen y llywydd, BhF Cymru, gan godi ymwybyddiaeth UAC yn y broses a chodi llawer o arian ar gyfer yr elusen.

I gloi’r flwyddyn, bu swyddfa’r sir yn rhoi sylw i gynlluniau ynni adnewyddadwy, trefnwyd dwy ymweliad fferm arall ar gyfer gwleidyddion lleol a Grŵpiau Rhanddeiliaid ac wedi cynnal 10 cyfarfod cangen llwyddiannus ar gyfer aelodau.

This article is available in English on the FUW website ‘FUW Meirionnydd team recognised with Owen Slaymaker award’.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.