Helyntion Canu, Ceir a Cobs Ifor Lloyd

Wrth ddarllen hunangofiant newydd sbon Ifor Lloyd daw’n amlwg bod tri cariad penodol wedi cael lle blaenllaw ym mywyd y canwr, gwerthwr ceir a’r bridiwr Cobs o Bennant, Ceredigion. Ond y prif gariad yw’r Cobs, ac wrth droi tudalennau’r hunangofiant yma cawn gip olwg ar lwyddiannau a methiannau Ifor. Mae Ifor yn ddyn busnes o’i gorun i’w sawdl. Ef oedd sylfaenydd cwmni Lloyd Motors a’r cyntaf i werthu ceir Volvo yng Nghymru. Gwnaeth ddêl gyda’r milfeddyg lleol a rhoi car Volvo iddo a phe bai na bai’r car yn para wedi triniaeth go wyllt, byddai’n rhoi ei arian yn ôl iddo! Dyma’r strategaeth farchnata orau ac erbyn hyn mae cwmni Lloyd Motors wedi ehangu yng Ngheredigion a gwelir y ceir ar hyd a lled y wlad. Bu Ifor yn ganwr gwerth chweil ac wrth ei fodd yn perfformio ar lwyfan cyngherddau ac eisteddfodau yng Nghymru a thramor. Felly, braslun cloi yn unig yw’r uchod, ewch ati i brynu a darllen y gyfrol hon, cewch eich diddanu o’r dechrau i’r diwedd. Canu, Ceir a Cobs Ifor Lloyd gyda Lyn Ebenezer Gwasg Gomer, £8.99.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.