Her ysgrifennu llinell goll cangen Ynys Môn

Rhoddwyd tasg wahanol iawn i’r arfer i aelodau Undeb Amaethwyr Cymru, cangen ynys Môn yn ddiweddar pan osodwyd her iddynt ysgrifennu llinell goll. yn rhifyn yr hydref o Gylchlythyr y gangen, cafwyd limrig a’r llinell olaf ar goll. Rhoddwyd tan ddydd Sadwrn y Sioe Aeaf ym Mona i’r aelodau rhoi pin at bapur a chyfansoddi llinell i gyd fynd â’r gerdd syml. Cafwyd yn agos at ddeugain o limrigau gorffenedig a chyfrifoldeb bardd oedd i’w beirniadu. Gwahoddwyd Mr Vivian Parry williams, (gwelir ar y dde), awdur, bardd a hanesydd lleol o Flaenau Ffestiniog, i’r Sioe i weld y cynigion a dewis y gorau yn eu mysg. Meddai am yr enillydd ei bod wedi llwyddo gyda’r odl a’r mydr, yn ogystal â chadw’r hwyl i lifo. Llongyfarchiadau mawr iawn felly i olive Thomas, Tyddyn drain, Llanddaniel ar ei llinell fuddugol. Hen hogan reit ffeind ydi Heidi, Un weithgar, un hynod o deidi, Wrth drafod amaethu A gwartheg a charthu Mae’n bleser cael bod yn ei chwmni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.