Hyrwyddo’r Gymraeg

Mae cangen Ynys Môn o UaC wedi ymuno gyda “Snowcem Plus”, sef y dosbarthwr mwyaf o’r paent haen enwog draddodiadol yn y DU ac ewrop er mwyn rhoi naws Cymreig i’w cynnyrch. Dywedodd swyddog gweithredol Ynys Môn heidi Williams: “Rydym yn gwario miliynau o bunnoedd ar baent yng Nghymru’n unig, felly, oni fyddai’n hyfryd enwi lliwiau er mwyn cynrychioli rhannau o Gymru megis machludau haul, caeau gwyrdd, traethau, mynyddoedd ayyb, unrhyw beth sy’n hyrwyddo treftadaeth a diwylliant ein cymunedau gwledig o fewn Cymru. “Dyma’r cerdyn lliw Cymraeg cyntaf o’i fath, a bydd gwefan Cymraeg yn cael ei chreu i fynd law yn llaw gyda hyn. “Yn naturiol mae hyn yn sialens fawr, felly mae UaC wedi penderfynu cynnal cystadleuaeth a bydd gwahoddiad yn cael ei anfon i bob cymdeithas a chlwb ffermwyr ifanc yng Nghymru.” Bydd y clwb buddugol yn derbyn gwobr ariannol o £250 ac yn derbyn y cerdyn lliw Cymraeg swyddogol yn Sioe Frenhinol Cymru ym mis Gorffennaf. Rydym am annog gwaith tîm, felly gall unrhyw glwb gyflwyno cynifer o geisiadau ag y dymunant. Y dyddiad cau yw dydd Llun Gorffennaf 4 2016. Ychwanegodd Mrs Williams: “Nid oes amheuaeth bod hyrwyddiad o’r fath, nid yn unig yn mynd i bortreadu Cymru mewn lliw ond hefyd yn dangos bod cwmnïau mwy yn awyddus i ddatblygu gwasanaeth ychwanegol ar gyfer pobl Cymru wrth gyflwyno gwefan hollol Gymreig.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.