Llwyddiant ysgubol brecwastau Meirionnydd

Cynhaliodd cangen Meirionnydd Undeb amaethwyr Cymru dri brecwast llwyddiannus iawn i gyd-fynd â digwyddiad blynyddol Wythnos Brecwast Fferm (Ionawr 26-30) – ymgyrch a drefnwyd ers y flwyddyn 2000 gan Yr Awdurdod Ydau Cartref.

dyma’r ail flwyddyn i’r gangen sirol drefnu brecwastau ac roedd yn fodd i dynnu sylw at y manteision o fwyta brecwast iach a blasu’r gorau o gynnyrch Cymreig. Roedd hefyd yn fodd i ddod a’r gymuned at ei gilydd i drafod pynciau amaethyddol ac i godi arian at elusen llywydd Undeb amaethwyr Cymru, Mr Emyr Jones, sef Tŷ Gobaith a Tŷ Hafan.

BRECWAST ESGAIRGYFELA: O’r chwith, Yr Arglwydd Dafydd Elis Thomas AC; Dewi a Meinir Owen; Mark Roberts, Rheolwr Gyfarwyddwr Gwasanaethau Yswiriant FUW; Robert Wyn Evans, Llywydd Sirol UAC Meirionnydd; Dewi Evans, Swyddog Troseddau Gwledig Heddlu Gogledd Cymru a Huw Jones, Swyddog Gweithredol Sirol, Meirionnydd.

BRECWAST ESGAIRGYFELA: O’r chwith, Yr Arglwydd Dafydd Elis Thomas AC; Dewi a Meinir Owen; Mark Roberts, Rheolwr Gyfarwyddwr Gwasanaethau Yswiriant FUW; Robert Wyn Evans, Llywydd Sirol UAC Meirionnydd; Dewi Evans, Swyddog Troseddau Gwledig Heddlu Gogledd Cymru a Huw Jones, Swyddog Gweithredol Sirol, Meirionnydd.

Cynhaliwyd brecwast gan olwen a nia davies, Tŷ Cerrig, yn ysgol y Parc, ger Bala ar ionawr 26 a hoffem ddiolch yn ddiffuant iddynt hwy am drefnu. diolch hefyd i’r noddwyr sef arlwyo allanol nia Cyfnod; T J Roberts & Son, Tŷ Tryweryn, y Bala; Cigydd y Bala, 69 Stryd Fawr, y Bala; Wyau Maes Ty’n Celyn, Clocaenog (dolserau); harlech Frozen Foods; llaeth y llan; y drol Ffrwythau, Bala; Co-op Bala; SPaR Bala a Booker Cash & Carry.

Yna ar Ionawr 29 trefnodd Berwyn, Ceris a Beryl hughes frecwast yn y llew Coch, dinas Mawddwy, a diolch yn fawr iawn iddynt hwythau. Ymysg y noddwyr ar gyfer y diwrnod oedd William Lloyd Williams, Machynlleth; Penantigi isaf, dinas Mawddwy; Wyau Maes Ty’n Celyn, Clocaenog (dolserau); Gwilym Rhys davies, Maespendinas; Popty Talerddig Bakery; henllan Bread ltd, dinbych; Welshpool Fruit & Veg; Barry John lewis, Bwydlyn a Harlech Frozen Foods.

BRECWAST Y LLEW COCH: O’r chwith, Beryl Hughes; Huw Jones; Llywydd UAC, Emyr Jones; Liz Saville Roberts, ymgeisydd Etholiadol Plaid Cymru a Cynan, Ceris a Berwyn Hughes.

BRECWAST Y LLEW COCH: O’r chwith, Beryl Hughes; Huw Jones; Llywydd UAC, Emyr Jones; Liz Saville Roberts, ymgeisydd Etholiadol Plaid Cymru a Cynan, Ceris a Berwyn Hughes.

Cafwyd yr un croeso yn y brecwast olaf a gynhaliwyd yn Esgairgyfela, aberdyfi drwy garedigrwydd dewi a Meinir owen ar ionawr 30. Rydym yn hynod ddiolchgar i dewi a Meinir a’r teulu am eu gwaith a’u rhoddion hael, i Martin yn siop ‘Cigydd Aberdyfi’ a Janet Pugh, Ty’n Pwll am y nawddogaeth.

BRECWAST YSGOL Y PARC: O’r chwith, Nia ac Olwen Davies gyda rhai o’r cynorthwywyr brwd.

BRECWAST YSGOL Y PARC: O’r chwith, Nia ac Olwen Davies gyda rhai o’r cynorthwywyr brwd.

Dywedodd Huw Jones ar ran cangen Sirol Meirionnydd: “Rydym wrth ein bodd ein bod wedi codi tua £1,150 yn y sir tuag at yr elusennau, ac yn ddiolchgar iawn i bawb sydd wedi noddi’r digwyddiadau, cynorthwyo gyda’r trefniadau ac i bawb a fynychodd y brecwastau”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.