Llwyddiant ysgubol Sioe Sir Meirionnydd

Cafodd UaC ddiwrnod prysur a llwyddiannus dros ben yn Sioe Meirionnydd, a gynhaliwyd ar ddiwedd mis awst ar Ystâd y Rhug yng Nghorwen.

Bu pabell yr undeb yn fwrlwm o weithgarwch drwy gydol y dydd gyda chyfle i estyn croeso i’n haelodau, ffrindiau, gwesteion a gwleidyddion. Y papur trafod Brexit a’n tir: diogelu dyfodol ffermio yng Nghymru a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru oedd y prif fater dan ystyriaeth, gyda’r aelod seneddol Liz Saville Roberts a’r aelod Cynulliad Llŷr Huws Gruffydd, a mynegwyd pryder difrifol am y cynnig i disodli y Cynllun Taliad Sylfaenol gan y byddai hyn yn arwain at ansicrwydd a chaledi ariannol na welwyd mo’i debyg o’r blaen, fyddai’n effeithio ar economi wledig Meirionnydd yn ei chyfanrwydd.

Mae’r gangen sirol yn ddiolchgar iawn unwaith eto i ferched yr Undeb ledled y sir am gymryd cyfrifoldeb am y lluniaeth yn y babell. Heb y cymorth a’r cydweithrediad parod, ni fyddai modd cael diwrnod mor llwyddiannus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.