Llythyr i’r Golygydd

Da iawn Mr Glyn Powell, o’r diwedd anrhydedd llawn haeddiannol. Mae’n amlwg os gwnewch enw i’ch hun ar lwyfan fel canwr, trwy gyfrwng barddoniaeth neu ar gae chwaraeon, fe gewch anrhydedd yn ifanc iawn.

Ond am waith yn y gymuned, mae’n amlwg bod rhaid aros yn hir iawn, ond gwell hwyr na hwyrach.

Llongyfarchiadau i Glyn, mi roedd yn fraint a phleser mawr iawn cael treulio amser yn eich cwmni a dysgu llawer o arddull y dyn doeth a hynod yma.

Cofion cynnes iawn i chi Glyn.

Gareth Vaughan, Cyn-Lywydd UAC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.