Mae yna ddeffro yn y tir

gan Tegwen Morris, Cyfarwyddwraig Cenedlaethol, Merched y Wawr

Wn i ddim a’i ansicrwydd ynglŷn â dyfodol gwleidyddol ein gwlad, neu’r awydd i fod yn gymuned go iawn unwaith eto gyda digwyddiadau cymdeithasol a’r awydd i gefnogi ein gilydd trwy weithred a gair sy’n golygu fod yna ddeffro yn y tir?

Mae yna Wyliau a Sioeau ar draws Cymru sy’n cael cefnogaeth y gymuned. Mae yna aelodau o Ferched y Wawr a sawl cymdeithas arall wrthi yn casglu ysbwriel, plannu coed ac yn harddu ein cymuned. Mae yna gefnogaeth eang i apêl Ysbyty Bronglais am uned Cemotherapi newydd, mae yna godi arian i bob math o elusennau a gweithgareddau cymunedol.

Ac yn bwysig iawn mae yna ddatblygiadau cadarnhaol, o ran ein prosiect Dementia gyda Phrifysgol Bangor ac amryw o bartneriaid erbyn hyn sef CD “Cân y Gân” bellach ar gael i gartrefi gofal, a lleoliadau eraill sy’n ddementia cyfeillgar – diolch am gael bod yn rhan o’r prosiect yma.

Hefyd mae yna gyffro o’r newydd ac ym mis Medi byddwn yn gweld canghennau a chlybiau newydd yn agor yn amryw o leoliadau gan gynnwys Llanberis a’r nant, Gelli Aur yn Sir Gaerfyrddin, Yr Eglwys newydd yng nghaerdydd, Hermon yn Sir Benfro i enwi dim ond rhai, beth am blannu’r hedyn yn eich ardal chi?

Cysylltwch os oes gennych ddiddordeb i wneud gwahaniaeth o fewn eich cymuned ac am ddiogelu’r Gymraeg a bod yn rhan o’r gymdeithas leol a rhan o’r darlun Cenedlaethol trwy wneud hynny. Mae pob dim yn edrych ychydig yn well pan fydd yr haul yn gwenu a’r dyddiau yn “hir, felyn, tesog”, gobeithio eich bod wedi cael cyfle i fwynhau’r haf.

Diolch am gael cyflwyno cofnod parhaol o waith merched Penfro i’r Sioe Fawr yn Llanelwedd ac am ddangos prysurdeb bywydau merched trwy ddarlun a gweithred yn seiliedig ar waith Luned Rhys Parry yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Dewch ferched – dewch i blannu’r hedyn ac mi fydd yna ddeffro yn y tir.

Festival and show season is upon us and we rely on the support of the community. Members have been busy collecting rubbish, planting trees and brightening up our communities. An important and positive development is our Dementia project with Bangor University and various other partners, a CD called “Cân y Gân” which is now available in care homes and various other locations which are dementia friendly.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.