Mis ofwrlwm

ganTegwenMorris, Cyfarwyddwraig Cenedlaethol, Merched y Wawr

MAE wedi bod yn fis o fwrlwm, gyda thua 5 0 0 o aelodau wedi dod ynghyd i giniawau a swper y Llywydd yng Ngwesty’r Oriel yn Llanelwy a Gwesty’r Cliff yng Ngwbert. Cawsom wledd o fwydydd lleol a thrwy hynny gefnogi ein heconomi. Mae cymdeithasu yn beth mor bwysig.

Cefais y fraint hefyd o siarad mewn Cynhadledd Heneiddio’n dda yng Nghaernarfon a sylweddoli pa mor bwysig ydyw ein prif asedau cymunedol sef y bobl sy’n byw o fewn y gymuned. Mae cael gweledigaeth gymunedol, cynnig cyfleoedd cymdeithasol a chydweithio oll yn bwysig.

Mae rhaid canolbwyntio ar yr hyn sy’n dda o fewn ein cymuned, ac mae
Catrin Stevens wrthi yn creu llyfr yn olrhain straeon Merched y Wawr
rhwng 1920‐1960. Mae’r oes wedi newid llawer a phatrwm yr wythnos
wedi cael ei drawsnewid, ond mae merched yn dda am anghofio’r
negyddol. Er bod yr oriau wedi bod yn faith a’r gwaith yn anodd roeddent
yn ddiolchgar am yr hyn oedd ganddynt ac un yn sôn am y cyffro o gael ei charped cyntaf a’i liw oedd oren!

Roedd yr hanesion am fynd i’r tai bach ar waelod yr ardd yn gwneud i ni werthfawrogi’r cyfleusterau, dŵr glân trwy dap, trydan a chyflenwad nwy sydd gennym a’r dechnoleg sydd wedi trawsnewid cymaint ar ein bywydau dyddiol. Bydd y llyfr yn cael ei gyhoeddi ym mis Medi a gallaf ddweud gyda sicrwydd y bydd yn ddarllen difyr a diddorol. Mae casglu’r sbwriel ac eitemau y gellir eu hailgylchu yn mynd yn dda, gyda Mrs OTT wedi ymuno yn yr ymgyrch yng nghinio Llywydd y De.

Roedd yn hyfryd gweld gwaith Ffion Gwyn o Gricieth ar raglen Countryfile, a bydd Ffion yn trosglwyddo eu sgiliau gyda Joanna Jones, Angharad a Beti Wyn Davies ar gyrsiau crefft y De ym mis Ebrill. Byddwn yn gweld ffeltio darlun, creu canhwyllau, brodio clawr llyfr a gwneud llwyau caru yn ystod y cwrs creadigol yma. Mae dysgu gydol oes yn llesiant a gwelir mwy o hunan hyder, awydd i gyfranogi ac ymgysylltu yn gymdeithasol. Gobeithio y byddwn yn gweld mwy o gystadlu yn yr Ŵyl Haf a’r Sioeau a hefyd mwynhad o gael dysgu sgiliau newydd a chreu arddangosfeydd i roi adloniant ac addysg i eraill.

Felly ar ôl gloddesta yn y ciniawau, mae’n werth gyda thywydd gwell y gwanwyn i godi allan, cerdded a chasglu eitemau y medrwn ailgylchu neu eu rhoi yn y bin sbwriel i wella ein cymuned ac yna creu crefft o’r newydd er diddanwch.

It’s been a busy month with around 5 0 0 members enjoying two dinners, one in the North and one in South. It gave us a chance to socialise and we realised just how important people are within communities. Catrin Stevens isintheprocessofpublishingabookonthehistoryofMerchedyWawrbetween1920 and1960.Lifehas certainly changed beyond recognition and we look forward to seeing the finished product in September. As the spring brings better weather, it’s an ideal time to get out and about and collect things that can be recycled so that we can make our communities even better places to live within

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.