Misoedd prysur o’n blaenau

gan Tegwen Morris, Cyfarwyddwraig Cenedlaethol, Merched y Wawr

Rhaid cyfaddef fy mod wrth fy modd gyda dywediadau sy’n cyplysu’r tywydd a thymhorau’r flwyddyn a dyma ddau am fis Mai:

Awel oer mis Mai, ni wna’r cnydau ddim llai.

Mai oer a gwlyb, llond lle o ŷd

Pwy a ŵyr faint o wirionedd sy’n perthyn i’r dywediadau yma ond yn sicr roedd ein

cyndeidiau
amaethwyr oedd yn
credu ynddynt ac yn gwylio’r lleuad fel yr ydym ni heddiw yn edrych ar ragolygon y tywydd ar y teledu.

Mae cymaint o gyfoeth yn perthyn i’r Gymraeg o ran dywediadau, traddodiadau ac yn wir arferion sy’n dal yn fyw iawn yn ein caneuon gwerin, yn ein llenyddiaeth ac yn ein gweithgareddau cymunedol.

Bu cannoedd o aelodau ym Machynlleth yn ein Gŵyl haf blynyddol, a diolch i bawb a fu’n cystadlu ar y chwaraeon, crefft, coginio, llenyddiaeth, actio, llefaru, celf a hefyd y rhai a ddaeth â stondinau.

Mae misoedd prysur o’n blaenau a dros yr wythnosau nesaf, ac edrychwn ymlaen at groesawu miloedd o ffrindiau i gael paned a sgwrs yn yr Eisteddfodau a’r Sioeau amaethyddol. Bydd yna gystadlu brwd, llawer o hwyl a thynnu coes ac ambell i ddiwrnod diddorol o’n blaenau.

dewch da chi, dewch i gymdeithasu, dewch i fwynhau’r Gymraeg ac i fod yn rhan allweddol o weithgareddau eich cymuned dros y misoedd nesaf.

diolch i lywydd yr FUW Glyn Roberts am ei bresenoldeb gydol y dydd yn yr Ŵyl haf a llongyfarchiadau gwresog iddo ar gael ei dderbyn i’r Orsedd eleni.

Hundreds of members flocked to Machynlleth for the annual Summer Festival to compete in sports, crafts, cooking, literature, acting, reciting and art competitions. We’re looking forward to a busy summer and welcoming thousands of friends for a cuppa and a chat at the Eisteddfodau and Agricultural Shows. Thanks to FUW president Glyn Roberts for his presence throughout the day at the Summer Festival

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.