O un tywydd eithafol i’r llall

Y dail yn cwympo ac yn gadael carped sy’n crensian o dan draed – delwedd nodweddiadol o’r hydref – ond arhoswch, nid mis Hydref yw hi – dim ond canol mis Gorffennaf yw hi! Wrth ysgrifennu Cornel Clecs mis yma, un pwnc amlwg sydd yna i son amdano – y tywydd sych eithriadol sydd wedi cydio yng Nghymru a newid y dirwedd yn llwyr, o wyrdd i frown.

Ychydig fisoedd yn ôl roedd trueni gweld caeau pawb gan fod nhw o dan ddŵr bron a phawb yn meddwl y byddai’r tir byth yn sychu. Ond dyma ni, cwta tri mis yn ddiweddarach, ac mae’r sefyllfa yn hollol wahanol, gyda bach iawn o borfa yn tyfu a’r pridd yn amlwg ar y wyneb. Gyda nifer yn gweddïo yn y gwanwyn am dywydd sych…mae’r ymadrodd Saesneg… “be careful what you wish for”…yn dod i’r meddwl.

Nid yw ladi Fach Tŷ Ni yn gyfarwydd a gweld haf cynnes, gan mae gwyliau haf gwlyb ac oer sydd wedi bod yn normal ers iddi gael ei geni. Ond yn sydyn reit, mae’r haf wedi cyrraedd!

Er ein bod ni wedi croesawu’r tywydd ar y dechrau, gan bwyll bach, gwelwyd mwy a mwy o’r effeithiau drwg. Gyda nifer o ffermwyr yn gorfod pori’r crop nesaf o silwair neu wedi dechrau bwydo’r toriad cyntaf a oedd fod cael ei gadw nes y gaeaf, mae’r sefyllfa wir yn argyfyngus.

Wrth sgwrsio gyda nifer dros yr wythnos diwethaf am y tywydd, yn ôl sawl un, mae’r haf yma yn waeth na’r un enwog ym 1976. Ond sut mae’r ddau haf yn cymharu â’i gilydd hyd yn hyn? Gadewch i ni gymharu ychydig o ffeithiau:
* Cawsom fwy o haul yn ystod Mehefin eleni na Mehefin 1976. Cofnodwyd 239.9 o oriau o haul ar gyfartaledd ar draws y dU ym Mehefin 2018 o’i gymharu â 205.5 o oriau ym Mehefin 1976.

* Roedd Mehefin eleni hefyd yn sychach na Mehefin 1976. Cawsom 37.5mm o law ym Mehefin 1976 gydag ond 35.4mm ar gyfer yr un cyfnod eleni.

Wrth gau pen y mwdwl ar y stori fach hon, mae wedi dechrau bwrw glaw yn erbyn ffenest swyddfa Cornel Clecs, ond faint o law a ddisgynnith, pwy a ŵyr…mae’n mynd i gymryd amser a llawer iawn mwy o law i adfer y tir.

This article is available in English on the FUW website: “From one extreme weather to the next.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.