O’r môr i’r mynydd…y llonyddwch a’r heddwch

gan Angharad Evans, Golygydd y Gymraeg

A oes gyda chi ‘restr dyheadau oes’ neu bucket list? Mae’r math yma o restrau’n dod yn fwy a mwy poblogaidd a rhai pethau go rhyfedd a rhyfeddol ar restrau ambell un! Restr fach go syml sydd gen i, ac wedi haf 2017, gallaf groesi dau beth oddi ar y rhestr honno.

Ar ddiwedd mis Awst, cefais ddianc o ddesg Cornel Clecs am wythnos a throi’n golygon am y gogledd. Dyma ni’n mynd ati o ddifrif i wireddu dau ddyhead, croesi draw i Ynys enlli a chyrraedd top yr Wyddfa..ond nid ar yr un diwrnod wrth gwrs!

er i ni groesi draw i enlli bedair blynedd nôl, roeddwn am ddychwelyd er mwyn cerdded i dop Mynydd enlli, sy’n codi’n serth o’r môr i uchder o 548 troedfedd. Felly yn syth ar ôl cyrraedd dyma ni’n dechrau cerdded lan i dop y mynydd, sy’n ychydig o her ynghanol tywydd poeth, ie, chi wedi darllen yn iawn, roedd y tywydd yn wych ar ddiwrnod diwethaf o Awst.

Ar ôl cymryd sawl seibiant i werthfawrogi’r olygfa o’r ynys a’r goleudy, cyrhaeddwyd y top, ac am olygfa oedd yn ein disgwyl, gallu gweld y tir mawr i gyfeiriad Uwchmynydd a cheisio gweld nôl am adre,

ond nid oedd cweit ddigon clir! Mae’n rhyfeddol ein bod ni yn gallu gweld Ynys enlli, sydd oddeutu 40 milltir i ffwrdd ar draws y môr, a thipyn ymhellach o deithio ar y ffordd fawr, o’n tŷ ni!

Yn 0.6 milltir o led, 1.0 milltir o hyd ac yn 440 erw o arwynebedd, mae’r ynys yn cynnig heddwch na all y tir mawr ei gynnig o gwbwl. Mae’r tir yn cael ei amaethu i safon uchel, gyda defaid Mynydd Cymreig a’r Gwartheg

Duon Cymreig i’w gweld ar eu gorau. Gwelsom gae bach o gynhaeaf yn cael ei dorri a diddorol oedd gweld ar y cyfryngau cymdeithasol yr wythnos wedyn, bod y cae wedi cael ei gynhaeafu yn y ffordd draddodiadol heb un baler mewn golwg!

Ar ddiwrnod braf, clir a thawel, mae’n werth croesi draw i enlli am brofiad bythgofiadwy a mwynhau’r llonyddwch a’r heddwch.

Felly, beth oedd yr ail beth ar y rhestr? Rhywbeth i’r gwrthwyneb llwyr i’r môr…y mynydd, copa uchaf Cymru, Yr Wyddfa. Roeddem yn teimlo’n ddiog, felly cymerwyd y trên i fyny i’r copa! Roedd y golygfeydd wrth ymlwybro i fyny yn syfrdanol, a

syndod oedd gweld cymaint yn cerdded ar hyd y llwybrau tuag at y copa. Y siom fwyaf oedd gweld y niwl yn dechrau disgyn a ninnau chwarter ffordd o’r top. ond mi gyrhaeddon ni’r garreg enwog ar y copa, ac er na

welsom yr olygfa oddi tanom oherwydd y niwl, roedd y teimlad o fod ar dop Cymru yn wefreiddiol!

Nid oedd modd aros yn hir yno oherwydd yr oerfel a’r hast i fynd nôl ar y trên! ond, hawdd oedd gweld beth sy’n denu’r 350,000 o bobl sy’n dewis cerdded i gopa’r Wyddfa bob blwyddyn a’r 60,000 arall sy’n cyrraedd y copa ar y trên bach. Mae’r geiriau yma, sydd ar wal Hafod eryri’n dweud y cyfan “Copa’r Wyddfa:

Yr Ydych chwi yma, yn nes at y nefoedd.” efallai, pwy a ŵyr, mae cerdded i’r copa fydd

nesaf ar y ‘rhestr dyheadau oes’!!!

Cornel Clecs explores the peace and tranquility of Bardsey Island and the captivating atmosphere of Snowdon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.