Welcome to the Welsh Farmer | Croeso i Y Tir

Smile – it’s only a Brexit

by Alan Davies, FUW managing director IT’S been a long time since I was in the Army, but during my time in service I had the pleasure of working alongside, and with, many elements...

Mae’r gymuned amaethyddol yn un pwerus

gan Glyn Roberts, llywydd UAC EFALLAI eich bod wedi clywed yr ymadrodd “mae’n cymryd pentref i fagu plentyn.” Hen ddihareb Affricanaidd, sy’n golygu bod angen cymuned gyfan o wahanol bobl yn rhyngweithio â phlant...

Croeso gofalus i addewidion Michael Gove

MAE UAC wedi croesawu ymrwymiadau gan yr Ysgrifennydd Gwladol Michael Gove i ganolbwyntio ar bolisïau’r gadwyn gyflenwi a’i gydnabyddiaeth o’r angen am gydbwysedd priodol rhwng datganoli a fframweithiau cyffredin y DU ar ôl Brexit....

Mae hyn yn gwd thing!

BALER cord, cap stabal, rigger boots a mwstash ‐delwedd weddol gyffredin o ffermwyr yng Nghymru dros y degawdau, ond diolch i un dyn o Gwmfelin Mynach, mae’r ddelwedd bellach yn un eithaf eiconig. Dyma...

Bridgend farmer highlights why #FarmingMatters

A 4th generation farmer from Bridgend has highlighted why #FarmingMatters when he met with Ogmore AM Huw Irranca‐Davies, at his farm to raise awareness of the concerns for farming in Wales. Will Howells who...

Book your SAF appointment

THE application window for SAF forms opened on March 5 and we want to remind you that we are here to help. So let us take the stress of filling the form away from...

Can you support Side by Side?

COULD you spare some time to help a person living with dementia continue taking part in their favourite activities? Alzheimer’s Society Cymru is looking for volunteers to pair up with people affected by dementia...

Gweithio i wella cymunedau

gan Tegwen Morris, cyfarwyddwraig cenedlaethol, Merched y Wawr MAE Merched y Wawr wedi bod yn brysur iawn dros y misoedd diwethaf yn paratoi at amryw o ddigwyddiadau. Carwn yn gyntaf ddymuno Dydd Gŵyl Ddewi...