Welcome to the Welsh Farmer | Croeso i Y Tir

Lle i’r enaid gael llonydd

gan Angharad Evans, Golygydd y Gymraeg MiS gwahanol, ond yr un yw’r sefyllfa. Mae gafael Coronofirws yn parhau’n dynn ar y byd a ninnau’n cyfarwyddo’n araf bach gyda’r ‘normal’ newydd. Nid oeddwn eisiau’ch diflasu...

FUW COUNTY NEWS / NEWYDDION O’R SIR

ANGLESEY Sialens a hanner Mae Gareth Pritchard (gweler ar y dde), o fferm Rhenblas, Llandrygarn wedi hen arfer gosod sialensiau i’w hun ac wedi llwyddo i gasglu dros £15,000 at nifer o achosion da...

Bach o gefndir y tîm yn swyddfa Llanrwst

Dafydd Peredur Jones Uwch Weithredwr Yswiriant Pa mor hir gyda’r Undeb? 18 mlynedd Swyddi/addysg flaenorol? Gweithio i gwmni prynu a gwerthu peiriannau fferm Arfon Roberts a cyn hynny peiriannydd ceir mewn modurdy Bywyd cartref...

Recipes

FOOd plays a big part in our life. Both my husband Adam and I love cooking and trying new things, especially if they involve locally and welsh sourced produce. we are lucky to have...

Can sheep help fight Alzheimer’s disease?

by Emma Davies, Farming Connect Knowledge Exchange Hub, IBERS Aberystwyth University ALzHeimer’S disease (AD) is a chronic neurodegenerative disease that affects millions of people worldwide. While the disease mainly progresses due to increasing age,...

Beth fydd yn newid?

gan Tegwen Morris, Cyfarwyddwraig Cenedlaethol, Merched y Waw Ar hyn o bryd does yna ddim atebion pendant, ond mae un peth yn sicr fe fydd amaethwyr yn dal i sicrhau fod yna fwyd i’w...