Welcome to the Welsh Farmer | Croeso i Y Tir

FUW Policy team update

by Gareth Parry, FUW Policy Communications Officer THE Covid-19 pandemic continues and so does the hard work of the FUW. Announcements from the devolved Governments – Welsh, Scottish and Northern Irish – on and...

Amser cyhoeddi enillydd y gystadleuaeth

Ffotograff buddugol/Winning photograph – Endaf Owen, oed/age 14. Morgan Lewis, oed/age 10. William Llewellyn Edwards, oed/age 12. Jessica Yardley, oed/age 14. ROEDD y gystadleuaeth ffotograffiaeth plant yn llwyddiant mawr gan ddenu llawer o gynigion....

Member updates – we’ve got your back

The FUW continues to work extremely hard on your behalf during these difficult times, raising the critical issues that our industry is facing and lobbying for continued support for our farmers. To let you...

Cysur ynghanol Coronafirws

gan Angharad Evans, Golygydd y Gymraeg Mae’r wythnosau bellach wedi mynd yn fisoedd a Coronafirws yn parhau i ddominyddu bywyd pawb. Mae’n anodd iawn dianc ohono gan fod pob rhaglen newyddion, papur newydd a...

Lle i’r enaid gael llonydd

gan Angharad Evans, Golygydd y Gymraeg MiS gwahanol, ond yr un yw’r sefyllfa. Mae gafael Coronofirws yn parhau’n dynn ar y byd a ninnau’n cyfarwyddo’n araf bach gyda’r ‘normal’ newydd. Nid oeddwn eisiau’ch diflasu...

FUW COUNTY NEWS / NEWYDDION O’R SIR

ANGLESEY Sialens a hanner Mae Gareth Pritchard (gweler ar y dde), o fferm Rhenblas, Llandrygarn wedi hen arfer gosod sialensiau i’w hun ac wedi llwyddo i gasglu dros £15,000 at nifer o achosion da...