Welcome to the Welsh Farmer | Croeso i Y Tir

Positive impact

At a meeting hosted by Castell Howell, FUW Senior Policy Officer, Dr Hazel Wright, met with Future Generations Commissioner, Sophie Howe, in order to discuss how the Well Being of Future Generations Act could...

Amaethyddiaeth: Ddoe, heddiw ac yfory…

gan euros Jones, swyddog Cynlluniau amaeth-amgylcheddol FUW MAe’r berthynas rhwng cynaliadwyedd ag amaethyddiaeth yn ddyrys, ond yn hanfodol. Yng Nghymru, mae’r diwydiant amaeth yn rheoli’r amgylchedd, yn greiddiol i’r strwythur economaidd, ac yn asgwrn...

Work underway to tackle ash dieback disease

woRk is underway in Carmarthenshire to tackle a serious fungal disease which is affecting ash trees across the country. It is estimated that 90 per cent of ash trees could die from ash dieback...

Su’mae o swyddfa Caernarfon

Gwynedd Watkin Uwch Swyddog Gweithredol Sirol Pa mor hir gyda’r Undeb? 28 mlynedd, 136 diwrnod (ar y 10fed o Chwefror!!!) ac ychydig o oriau, yn ddibynol ar faint o’r gloch y byddwch chi’n darllen...

Y tywydd yn rhywbeth na fedrwn ei reoleiddio

gan Tegwen Morris, Cyfarwyddwraig Cenedlaethol, Merched y Wawr Wrth feddwl am fis Mawrth gobeithio y bydd y dywediadau yma yn wir; “Os ym Mawrth y tyf y ddôl, gwelir llawnder ar ei ôl”. Mae...

Rail company ordered to clean up its ditches

by Philip Meade of Davis Meade Property Consultants NEtWOrK rAIL has been ordered to clean up its ditches after the Agricultural Land tribunal ruled in favour of a farmer whose land adjoining railway land...

Last minute lambing tips

by Dr Heather McCalman, RMDP Programme Coordinator I’M sure for many FUW members, March dictates a blur of late nights, lambs and lactation. Lambing is both an exhilarating and exhausting time of year and...

Llamas and alpacas as guards – No prob-llama!

by Dr Cate Williams; Farming Connect Knowledge Exchange Hub, IBERS, Aberystwyth University WITh lambing season in full swing, some farmers may be facing concerns about flock safety – particularly from predation by foxes, unfamiliar...