Welcome to the Welsh Farmer | Croeso i Y Tir

Her ysgrifennu llinell goll cangen Ynys Môn

Rhoddwyd tasg wahanol iawn i’r arfer i aelodau Undeb Amaethwyr Cymru, cangen ynys Môn yn ddiweddar pan osodwyd her iddynt ysgrifennu llinell goll. yn rhifyn yr hydref o Gylchlythyr y gangen, cafwyd limrig a’r...

Wales YFC travellers chosen

TWENTY-THREE lucky Wales YFC members were selected for a trip of a lifetime during the movement’s international programme selection day at the Royal Welsh Showground, Llanelwedd, last month. Members took part in interviews to...

Llwyddiant Llangwyryfon

BU aelodau Ceredigion yn paratoi ac yn ymarfer yn galed cyn y Diwrnod Maes, a diolch i’r Sir am drefnu dwy noson o hyfforddiant barnu stoc cyn y gystadleuaeth. Roedd y Diwrnod Maes yn...

Eisteddfod lewyrchus CFfI Eryri

CAFWYD Eisteddfod lwyddiannus iawn arall yn hanes Mudiad Ffermwyr Ifanc Eryri yn Ysgol Dyffryn Conwy Llanrwst yn ddiweddar. Bu oriau maith o gystadlu ac wedi diwrnod hir daeth clwb Llangybi i’r brig, gyda Iestyn...

Christmas Fayre for RABI

TWO Harper Adams University business graduates have got together to organise a Christmas Fayre on Saturday December 6 (from 12.30 to 4.30pm) at Theatr John Ambrose in Ysgol Brynhyfryd, Ruthin, to raise funds for...

Cadair Eisteddfod CFfI Meirionnydd

CANGEN Meirionnydd o Undeb Amaethwyr Cymru oedd yn noddi Cadair Eisteddfod Clybiau Ffermwyr Ieuainc Meirionnydd 2014, a gynhaliwyd yn Ysgol y Gader Dolgellau ar ddiwedd mis Hydref. Elain Llwyd o Glwb Cwmtirmynach oedd yn...