Welcome to the Welsh Farmer | Croeso i Y Tir

Y Byd o Ben y Bannau gan Lyn Ebenezer

UN byr oedd e, ond un cadarn. Cerddai gyda swae nodweddiadol dyn ceffylau. A cheffylau oedd ei fyd, y Cobyn Cymreig yn arbennig. hoffai’r Fuwch ddu Gymreig. yn ddiweddar trodd hefyd at geisio adfywio’r...

Her ysgrifennu llinell goll cangen Ynys Môn

Rhoddwyd tasg wahanol iawn i’r arfer i aelodau Undeb Amaethwyr Cymru, cangen ynys Môn yn ddiweddar pan osodwyd her iddynt ysgrifennu llinell goll. yn rhifyn yr hydref o Gylchlythyr y gangen, cafwyd limrig a’r...

Wales YFC travellers chosen

TWENTY-THREE lucky Wales YFC members were selected for a trip of a lifetime during the movement’s international programme selection day at the Royal Welsh Showground, Llanelwedd, last month. Members took part in interviews to...

Llwyddiant Llangwyryfon

BU aelodau Ceredigion yn paratoi ac yn ymarfer yn galed cyn y Diwrnod Maes, a diolch i’r Sir am drefnu dwy noson o hyfforddiant barnu stoc cyn y gystadleuaeth. Roedd y Diwrnod Maes yn...

Eisteddfod lewyrchus CFfI Eryri

CAFWYD Eisteddfod lwyddiannus iawn arall yn hanes Mudiad Ffermwyr Ifanc Eryri yn Ysgol Dyffryn Conwy Llanrwst yn ddiweddar. Bu oriau maith o gystadlu ac wedi diwrnod hir daeth clwb Llangybi i’r brig, gyda Iestyn...

Christmas Fayre for RABI

TWO Harper Adams University business graduates have got together to organise a Christmas Fayre on Saturday December 6 (from 12.30 to 4.30pm) at Theatr John Ambrose in Ysgol Brynhyfryd, Ruthin, to raise funds for...