Welcome to the Welsh Farmer | Croeso i Y Tir

Y Byd o Ben y Bannau gan Lyn Ebenezer

UN byr oedd e, ond un cadarn. Cerddai gyda swae nodweddiadol dyn ceffylau. A cheffylau oedd ei fyd, y Cobyn Cymreig yn arbennig. hoffai’r Fuwch ddu Gymreig. yn ddiweddar trodd hefyd at geisio adfywio’r...

Her ysgrifennu llinell goll cangen Ynys Môn

Rhoddwyd tasg wahanol iawn i’r arfer i aelodau Undeb Amaethwyr Cymru, cangen ynys Môn yn ddiweddar pan osodwyd her iddynt ysgrifennu llinell goll. yn rhifyn yr hydref o Gylchlythyr y gangen, cafwyd limrig a’r...

Wales YFC travellers chosen

TWENTY-THREE lucky Wales YFC members were selected for a trip of a lifetime during the movement’s international programme selection day at the Royal Welsh Showground, Llanelwedd, last month. Members took part in interviews to...