Welcome to the Welsh Farmer | Croeso i Y Tir

CAERNARFON

Cyfarfod Blynyddol y Sir Cynhelir cyfarfod cyffredinol blynyddol cangen Sir Gaernarfon yng Ngwesty Nanhoron, Nefyn, ar nos Wener y 10fed o Dachwedd, 2017, achlysur a gaiff ei noddi gan fanc HSBC. Y gŵyr gwadd...

Farming Matters to us every day in every way

by Glyn Roberts, FUW president Many will agree that these are uncertain and turbulent times for the agricultural industry and therefore the rural community as well. Support for our rural areas is diminishing as...

Reminder that the clock is ticking

by Glyn Roberts, FUW president Time has certainly flown by this year and as we head towards the final couple of months of the year, there are still plenty of things we need clarity...

Rhannu pryderon ymgynghoriad gyda AC Arfon

Pryderon ynghylch ymgynghoriad ‘Bwrw ymlaen â rheoli Adnoddau naturiol Cymru yn Gynaliadwy, Llywodraeth Cymru oedd prif ffocws trafodaethau diweddar rhwng swyddog gweithredol sirol UAC Gaernarfon, Gwynedd Watkin ac AC Arfon, Sian Gwenllian, sydd hefyd...