Welcome to the Welsh Farmer | Croeso i Y Tir

WelshFarmer2017.pdf - Adobe Acrobat Pro_Page_10_Image_0001

Anglesey kids have been busy bees

CHILDREN who have participated in the FUW Anglesey primary school competitions, which were sponsored by Katie Hayward of Felin Honeybees, were recognised for being busy bees at Anglesey Show. Awards were presented to the...

WelshFarmer2017.pdf - Adobe Acrobat Pro_Page_08_Image_0002

Positifrwydd, cydweithio a chymdeithasu hyfryd

gan Tegwen Morris, cyfarwyddwraig cenedlaethol, Merched y Wawr Mae wedi bod yn flwyddyn eithriadol gyda phob dim sy’n digwydd, ond er gwaethaf yr ansicrwydd mawr sy’n bodoli mae yna bositifrwydd, cydweithio a chymdeithasu hyfryd....

WelshFarmer2017.pdf - Adobe Acrobat Pro_Page_08_Image_0001

Preparing to Llove Llamb

by Rhys Llywelyn, HCC marketing manager LAMB season is well and truly under way and our annual PGI Welsh Lamb campaign has started in style. This year, the campaign kicked off with Llamb’s Day...

WelshFarmer2017.pdf - Adobe Acrobat Pro_Page_07_Image_0001

O’r nentydd bach i’r afonydd mawr

AR ddechrau mis arall, mae cyfle i ni gyd edrych nôl ar dymor yr haf prysur arall. Un peth sydd wedi bod yn gyffredin yn sgwrs pawb yw’r tywydd! Beth ddywedwch chi sydd wedi...

WelshFarmer2017.pdf - Adobe Acrobat Pro_Page_07_Image_0002

Castell Howell Foods open day

Castell Howell Foods in Cross Hands will be opening its doors and will be holding its first ever Open Day on saturday september 16 2017, in support of the Carmarthenshire Royal Welsh agricultural society...

WelshFarmer2017.pdf - Adobe Acrobat Pro_Page_06_Image_0002

Siec o £500 ar gyfer Ymchwil Canser Cymru

MAE Lowri Thomas, aelod UAC, cangen Caernarfon wedi cyflwyno siec o £500 i Ymchwil Canser Cymru yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Cafodd yr arian ei godi yn ystod wythnos Brecwast Fferm UAC ym Meillionydd Bach,...

WelshFarmer2017.pdf - Adobe Acrobat Pro_Page_06_Image_0001

Rhaid cytuno ar y ffordd ymlaen

gan Glyn Roberts, llywydd UAC AR ôl degawdau o fod yn rhan o’r Farchnad Gyffredin, yr Undeb Tollau a’r Undeb Ewropeaidd, nid yw’n syndod bod Llyfrgell Tŷ’r Cyffredin yn disgrifio’r broses o ddrafftio deddfwriaeth...