Welcome to the Welsh Farmer | Croeso i Y Tir

Meet the FUW’s new non-executive directors

UW Ltd has recently appointed two independent non‐executive directors to its board in order to assist the organisation in creating fresh strategies, driven in the interest of greater effectiveness, better governance, transparency and efficiency. Nerys...

Farming family launches Rhondda’s first farm shop

AN entrepreneurial Welsh farming family is continuing its diversification by opening Rhondda’s first farm shop. FUW members’ children Grug Jones, along with her sister Caryl and brother Arwel, run Fforch Farm in the Rhondda,...

FUW COUNTY NEWS

CARMARTHEN Llandysul Show From left, FUW Carmarthenshire administrative assistant Joyce Owens, Paul Taylor and Llyr Jones of Nock Deighton Agricultural and Caryl Haf Jones. The FUW was delighted to meet with Paul Taylor and...

Croesawu syniadau a datblygiadau newydd

gan Tegwen Morris, cyfarwyddwraig cenedlaethol, Merched y Wawr MAE bwrlwm mawr y flwyddyn newydd o weithgarwch wedi cychwyn yn ein calendr o ddigwyddiadau. Ar gychwyn mis Medi fe gawsom benwythnos cofiadwy iawn yn Llambed...