Welcome to the Welsh Farmer | Croeso i Y Tir

FUW COUNTY NEWS / NEWYDDION O’R SIR

ANGLESEY Sialens a hanner Mae Gareth Pritchard (gweler ar y dde), o fferm Rhenblas, Llandrygarn wedi hen arfer gosod sialensiau i’w hun ac wedi llwyddo i gasglu dros £15,000 at nifer o achosion da...

Bach o gefndir y tîm yn swyddfa Llanrwst

Dafydd Peredur Jones Uwch Weithredwr Yswiriant Pa mor hir gyda’r Undeb? 18 mlynedd Swyddi/addysg flaenorol? Gweithio i gwmni prynu a gwerthu peiriannau fferm Arfon Roberts a cyn hynny peiriannydd ceir mewn modurdy Bywyd cartref...

Recipes

FOOd plays a big part in our life. Both my husband Adam and I love cooking and trying new things, especially if they involve locally and welsh sourced produce. we are lucky to have...

Can sheep help fight Alzheimer’s disease?

by Emma Davies, Farming Connect Knowledge Exchange Hub, IBERS Aberystwyth University ALzHeimer’S disease (AD) is a chronic neurodegenerative disease that affects millions of people worldwide. While the disease mainly progresses due to increasing age,...

Beth fydd yn newid?

gan Tegwen Morris, Cyfarwyddwraig Cenedlaethol, Merched y Waw Ar hyn o bryd does yna ddim atebion pendant, ond mae un peth yn sicr fe fydd amaethwyr yn dal i sicrhau fod yna fwyd i’w...

Agricultural tenants warned over withholding rent

by Philip Meade of Davis Meade Property Consultants TEnAnT farmers adversely affected by the coronavirus pandemic are advised that they must still pay their rent if they have been served with a two months’ notice...