Welcome to the Welsh Farmer | Croeso i Y Tir

ESTYN ALLAN AM GYMORTH...MAE’N IAWN I SIARAD.

Rhoi llais i’r salwch cudd

CORNEL CLECS gan Angharad Evans, Golygydd y Gymraeg UNIGRWYDD. Oriau hir. Pwysau’r byd ar ysgwyddau un person. Dyma’r darlun bellach o’r ffermwr cyfoes. Mae’r byd modern wedi mynd i ddibynnu bron yn llwyr ar...

What’s in the words?

FUW MATTERS by Alan Davies, FUW managing director OVER the last few months I’ve found myself getting more and more irritated with more and more people. People from outside the union, people often from outside...

FWF.01.1ST.WF.004.PDF

Industry upbeat at NSA event

Thousands of visitors to a hugely successful and upbeat Welsh sheep 2017 returned home well briefed to meet future challenges. seminars, workshops and a very supportive opening speech from Brecon Beacons national Park Chair,...

Welsh TB Dashboard reveals disappointing progress

The Welsh Government’s flagship bovine TB data document – TB Dashboard – has revealed disappointing progress towards the eradication of bovine TB in Wales. According to the data presented, the levels of bovine TB...

Cadw Golwg o Ben Talar

gan Aubrey Davies ERBYN hyn bydd Torquay wedi dod dros ymweliad y CFfI yn eu cyfarfod blynyddol. Mae Torquay wedi arfer croesawu cynadleddau i’r dref ond fel arfer rhai gan y pleidiau gwleidyddol ydynt...

Y Byd o Ben y Bannau

gan Lyn Ebenezer YN ddiweddar darlledwyd ar S4C un o’r dogfennau mwyaf ingol a welais ers tro. Craidd yr hanes oedd hunanladdiad ffermwr o Lanfechell, Sir Fôn ddwy flynedd yn ôl. Lluniwyd y ddogfen,...