Welcome to the Welsh Farmer | Croeso i Y Tir

FUW seeks leading contributor to agriculture

The Carmarthen branch of the FUW is seeking nominations for this year’s FUW – United Counties Agriculture and hunters Society Award for the person judged to have made the most Outstanding Contribution to Agriculture...

Have you got a nomination?

The FUW is once again looking to recognise an individual who has made a great contribution towards the development of the dairy industry and has become an integral part of the dairy industry in...

Trafod sefyllfa plismona gwledig

BU swyddogion gweithredol siroedd Gogledd Cymru UaC yn cwrdd â’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd arfon Jones a’r Tîm Troseddau Gwledig ym Mhencadlys Heddlu Gogledd Cymru ym Mae Colwyn yn ddiweddar. Pwrpas y cyfarfod oedd...

Troedio’r Palmant Aur i Lundain

Pwy sy’n cofio’r gyfres deledu boblogaidd a ddarlledwyd ar S4C yng nghanol y 90au, y Palmant Aur? Mae’n rhaid i fi gyfaddef fy mod ar y pryd, ond yn cymryd diddordeb yn y gyfres...

Tribute to Emyr

FUW and FUWIS send their condolences to the family of retired member of staff Mr Emyr James following his recent passing. Emyr joined the FUW on April 1 1996 as director of business development,...

Action needed to save small abattoirs

ThirTy-four organisations, reflecting a wide range of food, farming, consumer and nature conservation interests have written to Defra’s Secretary of State, Michael Gove, asking him to take urgent action to save the uK’s network...