Pwy sy’n creu hafoc gyda’n tywydd ni?!

YNGhANOL prysurdeb arferol y mis yn paratoi ar gyfer Y Tir nesaf, cymeraf hoe fach o sgrin y cyfrifiadur ac edrych allan ar brydferthwch y coed yn newid lliw rhwng y tymhorau. Mae’r gymuned amaethyddol yn gyfan gwbl wedi bod yn galaru am yr haf na chawsom eleni.

Dyna beth oedd tymor trychinebus, o’r dechrau i’r diwedd o ran y cynhaeaf, gyda chanran uchel o ffermwyr yn cyrraedd tymor traddodiadol y diolchgarwch heb orffen y cynhaeaf.

Ydych chi’n cofio haf 2007? Cofiaf yn glir pa gan oedd yn rhif 1 yn y siartiau cerddoriaeth pop Saesneg a hynny am gyfnod o ddeng wythnos. Can gan Rhianna o’r enw “Umbrella”, a chafodd ymbaréls ddigon o ddefnydd yn haf 2007 gan mae dyma un o’r hafau gwlypaf ar record mae’n debyg.

Dyna ddechrau ar gyfnod o hafau gwlyb, a hynny diolch i gynhesu byd eang. Mae rhai yn beio’r ffaith bod cymaint o rew yn toddi o gwmpas Yr Ynys Las sy’n achosi i’r môr fod yn gynhesach nag arfer ac yn gwthio’r jetlif i’r de. Mae cefnforoedd cynhesach yn golygu bod yna fwy o leithder yn yr awyr gan achosi mwy o law trwm. Mae nifer yn ofni bydd y jetlif yn “aros” dros y DU am gyfnod hirach.

Wrth edrych allan ar y coed llonydd, mae’n anodd credu ond cwpwl o ddiwrnodau nôl, gwelwyd cyn-corwynt Ophelia yn creu hafoc ar draws y wlad. Ar hydref 16 2017, roedd Ophelia yn gyfrifol am wyntoedd cryf iawn i rannau gorllewinol y DU ac Iwerddon. Digwyddodd hyn union 30 mlynedd ers y Storm Fawr ar 16 hydref 1987 pan welwyd cylchwynt all trofannol peryglus yn difrodi rhannau helaeth o Loegr, Ffrainc ac Ynysoedd y Sianel.

Wrth i fore dydd Llun hydref 16 2017 wawrio, daeth yn glir bod yna rhywbeth od iawn yn perthyn i’r bore. Roedd yr awyr yn lliw oren rhyfedd a’r haul yn ymddangos yn gochlyd ac yn fwy llachar nag arfer. Achoswyd hyn gan cyn-corwynt Ophelia yn chwipio llwch

y Sahara ac yn gyfrifol am y gwyntoedd annaturiol o gynnes yn deillio o dde ewrop ac Affrica.

Sylwodd nifer ar arogl cryf gyda’r gwyntoedd poeth, ac mae’n debyg bod hyn wedi deillio o danau coedwig ym Mhortiwgal a Sbaen. Roedd yna naws arswydus yn perthyn i’r bore, ac yn destun pob sgwrs. Mae’n rhyfedd sut mae bron pob sgwrs yn troi o gwmpas y tywydd!

Prin fod y wlad wedi gallu dod ‘nôl i drefn ar ôl Ophelia cyn bod sôn am storm arall a hynny mewn cwta pum diwrnod. Brian fydd yn gyfrifol am yr helbul nesaf ond pwy sy’n gyfrifol am enwi stormydd y DU?! ers 2015, mae Swyddfa’r Met wedi bod yn enwi stormydd ac yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i gasglu rhestr o enwau.

Mae dros 10,000 o enwau yn cystadlu am enw ar y rhestr, ac yn cael eu dethol gan staff y sefydliad. Mae’r enwau, yn rhai gwrywaidd a benywaidd am yn ail yn rhedeg o A-Z yn yr wyddor.

Fodd bynnag, yn unol â Chanolfan Cenedlaethol Corwynt yr Unol Daleithiau, ni chaiff stormydd eu galw’n enwau sy’n dechrau gyda Q, U, X, Y a Z oherwydd y nifer isel o enwau sy’n dechrau gyda’r llythyrau hyn. Yn nhymor enwebu 2017-2018 mae 21 enw, er mai dim ond pump a ddefnyddiwyd yn ystod y tymor blaenorol. Ymddangosodd Aileen ganol mis Medi, ond pwy fydd nesaf?

Yr enwau ar gyfer y tymor newydd yw Aileen; Brian; Caroline; Dylan; eleanor; Fionn; Georgina; hector; Iona; James; Karen; Larry; Maeve; Niall; Octavia; Paul; Rebecca; Simon; Tali; Victor a Winifred – gobeithio wir na welith y mwyafrif o’r enwau yma olau dydd ymhlith ein tywydd dros y gaeaf!

The above article gives an insight into our recent strange weather patterns and refers to ex-hurricane Ophelia and the recent eerie morning of October 16 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.