Rhaid cyd-weithio i sicrhau gwelliant i’r byd amaeth

Ian Lloyd yw Cadeirydd Pwyllgor Iechyd a Lles Anifeiliaid yr Undeb ac mae’n byw yn Hafan Hedd, Beulah ers 1977 gyda 115 erwau o dir ym Meulah a Bwlchygroes, Ffostrasol. Mae wedi bod yn cadw tua 30 o wartheg magu ynghyd â lloi blwydd ac erbyn hyn wedi torri ‘nôl ar stoc. Dyma brofiad Ian o fod yn Gadeirydd Pwyllgor FUW.

Yr heriau dros y blynyddoedd?

Clwy’r Traed a’r Genau, TB a BSE ynghyd â phris y farchnad.

Pam bod chi’n ffermio?

Fferm deuluol ar gael felly penderfynu ffermio.

Pam FUW?

Wedi ymuno â’r Undeb gan fod fy nhad a fy nhadcu wedi bod yn aelodau ers 1955.

Barn ar y dyfodol?

Edrych ymlaen at y dyfodol, pwy all ddweud beth ddaw, ond gobeithio’r gore’a bod yn galonogol. Yn bersonol ‘rwyf yn falch fod y mab a’r ferch wedi cael gradd o’r brifysgol ac erbyn hyn y ddau mewn swyddi dysgu a ddim yn dilyn ôl fy nhraed i ffermio.

Beth ydych chi wedi’i ddysgu o

fod yn Gadeirydd?

Drwy fod yn Gadeirydd gyda’r Undeb ‘rwyf wedi cael y fraint i gwrdd â dod i adnabod aelodau a phobl o siroedd eraill drwy Gymru.

A fyddech chi’n argymell aelodau eraill i ddod yn Gadeirydd?

Dewis yr unigolyn yw cymryd at fod yn Gadeirydd ond rhaid bod ganddynt ddiddordeb a gwybodaeth o’r pwnc. Rydw i yn Gadeirydd Pwyllgor Iechyd a Lles Anifeiliaid sydd o ddiddordeb mawr i mi.

Ydych chi’n teimlo bod chi’n gwybod mwy am fusnes FUW o fod yn Gadeirydd?

Drwy fod yn Gadeirydd credaf fy mod yn cael gwybodaeth dda am wahanol bynciau o fewn yr Undeb.

Sut ydych chi’n gweld rôl y Cadeirydd yn datblygu yn y dyfodol?

Ni welaf lawer o wahaniaeth i rôl Cadeirydd yn y blynyddoedd i ddod, ond rhaid i bawb gyd‐ weithio gyda’i gilydd i sicrhau gwelliant i’r byd amaeth ac i ffermwyr iau’r dyfodol.

This Q&A is available in English on the FUW website ‐ News ‐ Y Tir News: “We must work together in order to improve agriculture.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.