Rhannwch frecwast gyda ni

bfmapBETH well na phryd da o fwyd i ddod a phobl ynghyd i rannu syniadau, ac oherwydd bod UAC am barhau i sicrhau bod llais amaethyddiaeth Cymru’n cael ei glywed ar bob lefel, mae ffermydd ar draws Cymru yn eich gwahodd chi i’w ceginau (Ionawr 22‐29) “Mae angen i wleidyddion, rhanddeiliaid allweddol a’r cyhoedd ddeall pwysigrwydd y sector bwyd a diod i’n bywydau bob dydd, ac felly rydym am fwynhau cynnyrch gwych lleol i frecwast fel rhan o’n hymgyrch wythnos brecwast. “Ond, rydym am i chi fod yn rhan o hyn a rhannu eich syniadau a’ch gofidiau am gyflwr y diwydiant, rydym am glywed eich hanesion chi a helpu ni i ddeall sut mae modd i ni helpu’n gilydd,” meddai llywydd UAC Glyn Roberts. Mae’r ymgyrch brecwast yn rhoi cyfle i hyrwyddo’r bwydydd gwych lleol sy’n cael ei dyfu ar ein cyfer bob dydd o’r flwyddyn, ac yn ystod wythnos brecwast, bydd UAC yn rhoi’r chwyddwydr ar bwysigrwydd ein heconomi wledig. “Bydd y penderfynwyr yn ymuno gyda ni i weld rôl allweddol ffermwyr o gynnal ein cymunedau gwledig, cynnal sector amaethyddiaeth hyfyw a proffidiol ac wrth gwrs cynhyrchu bwyd gwych,” ychwanegodd Mr Roberts. Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae UAC wedi bod yn brysur yn pwysleisio pam bod amaeth o bwys ‐ nid yn unig o ran diogelu’r cyflenwad bwyd, ond hefyd o ran ein heconomi a’n cymunedau gwledig. “Ond, rydym am barhau gyda’r gwaith hwnnw, ac am eich gwahodd chi i ymuno gyda ni am frecwast o amgylch bwrdd y gegin. Bydd ffermydd ar draws Cymru yn eich croesawu chi i’w ceginau lle bydd cynhyrchwyr, aelodau a’n gwleidyddion lleol yn ymuno gyda ni. Felly, ewch ati i sicrhau eich lle o amgylch un o’r byrddau a helpwch ni i ddangos pam bod #AmaethAmByth,” dywedodd Glyn Roberts. Os ydych am ragor o wybodaeth am leoliad brecwastau yn eich ardal chi, am noddi rhai o’r cynnyrch neu am gynnal brecwast fel rhan o Wythnos Brecwast UAC, cysylltwch â’ch swyddog gweithredol sirol.

brecwast

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.