Rhodd o’r Gadair i Eisteddfod Ffermwyr Ieuainc Meirionnydd

HIRES_Page_04_Image_0003Mae cangen Meirionnydd o’r undeb wedi cynnig y Gadair yn eisteddfod Ffermwyr Ieuainc meirionnydd yn yr Hydref, ac eisoes wedi dechrau ar y gwaith paratoi. mae Is-gadeirydd y gangen wedi cynnig derw o’i fferm fel y deunydd crai, ac yn y llun uchod gweler Geraint Davies ar ei fferm Fedw arian Uchaf, Y Bala. edrychwn ymlaen i weld y Gadair yn cael ei pharatoi maes o law

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.