Rydym yn chwilio am enwebiadau

Rydym yn chwilio am eich enwebiad chi i Wobr Goffa Bob davies UAC.

mae’r wobr – er cof am ohebydd y Farmers Weekly, Bob davies, a fu farw ym mis Tachwedd 2009 – yn cael ei roi yn flynyddol i bersonoliaeth y cyfryngau sydd wedi codi proffil cyhoeddus ffermio Cymru.

Bu Bob davies, a oedd yn byw yn y Trallwng, Powys yn gweithio i gylchgrawn cenedlaethol y Farmers Weekly am 44 mlynedd. yn ystod ei yrfa rhoddodd sylw i amrywiaeth o faterion a effeithiodd ar fywyd gwledig, gan gynnwys clwy’r traed a’r genau a BSE.

Trwy’r wobr, mae UAC yn cydnabod y rôl hanfodol y mae’r cyfryngau yn ei
chwarae wrth dynnu sylw at faterion amaethyddol a materion gwledig a dod
â chefn gwlad yn nes at y rhai sydd ddim yn ymwneud yn uniongyrchol â’r diwydiant.

Cyhoeddir enillydd 2018 yn nerbyniad llywydd UAC ar nos Fercher Sioe Frenhinol Cymru.

mae Bob yn cael ei gofio’n annwyl iawn fel rhywun a oedd wedi ymroi i amaethyddiaeth Cymru ac roedd ganddo ddealltwriaeth a dyfnder o wybodaeth
am y diwydiant.

Dywedodd Nick Fenwick, pennaeth polisi UAC: “Anaml y byddai wythnos yn mynd heibio heb sgwrs hir gyda Bob am y datblygiadau diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt, a’u heffaith bosibl ar ddiwydiant ffermio Cymru oedd mor agos at ei galon.

Sut i enwebu rhywun: E-bostiwch eich enwebiad gydag esboniad byr i anne.birkett@fuw.org.uk

This article is available in English on page 21: “Bob Davies Memorial Award – we want your nominations.”

“mae Cymru’n parhau i fod yn ddyledus iddo am ei wasanaeth dros y degawdau, ac mae UAC yn falch o gyflwyno gwobr goffa Bob davies er cof amdano.”

dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw dydd gwener mehefin 29 2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.