Sêr y byd soch-soch

CORNEL CLECS

gan Angharad Evans, Golygydd y Gymraeg

BETh sy’n dwyn fy sylw mis yma clywaf chi’n holi? Mae haf 2016 yn sicr o fynd lawr yn y llyfrau hanes fel cyfnod o newid enfawr i ni yma yng Nghymru. Siglwyd y diwydiant amaeth i’w seiliau yn dilyn canlyniad y refferendwm nôl ym mis Mehefin. Ond ynghanol yr ansicrwydd a’r pryderon, mi ddaeth yna gyfle i’r diwydiant aros yn gadarn fel un a dathlu pinacl y calendr amaethyddol, sef Sioe Frenhinol Cymru. Mae rhywbeth arbennig iawn yn perthyn i’r sioe yma, sydd bellach yn cael ei chydnabod fel prif sioe amaethyddol Ewrop. Mae’n denu miloedd ar filoedd o ymwelwyr yn flynyddol, a ni siomwyd gyda nifer 2016, gyda’n agos i 237,000 o bobl wedi mynd trwy’r gatiau a hynny mewn gwres llethol o dros 30 gradd, a fydd yn sicrhau bod sioe eleni yn cael ei chyfeirio ati yn y dyfodol fel ‘Sioe’r Gwres’. Ond beth sy’n gwneud y sioe yma mor arbennig? Prif neges yr Undeb yn y sioe eleni oedd Amaeth am Byth, a dyna ddisgrifiad perffaith o’r sioe ei hun – y diwydiant yn dangos ei hunan ar ei gorau ac yn profi, er gwaethaf popeth, mae’r diwydiant yn parhau i ddangos angerdd a balchder. Wrth agor y Sioe ar y diwrnod cyntaf, cyfeiriodd yr Arglwydd Dafydd Elis- Thomas ati fel “Eisteddfod yr Anifeiliaid, ond dyma hefyd Eisteddfod y Bobl, le mae diwylliant a busnes; ansawdd cynnyrch a mwynhau ffordd o fyw’n dod ynghyd”. A dyna’n union beth sy’n digwydd, o’r doreth o wirfoddolwyr sy’n cadw pob modfedd o’r sioe i redeg trwy gydol yr wythnos, i’r stoc a’r peiriannau; y cymdeithasu a’r cynnyrch, mae un peth yn amlwg, mae gan economi wledig Cymru ddigon i’w chynnig. Un o’r golygfeydd mwyaf trawiadol, emosiynol a chofiadwy o unrhyw sioe yw’r arddangosfa fawreddog o oreuon y stoc amaethyddol yn ymgynnull gyda’i gilydd yn y prif gylch ar brynhawn diwethaf y sioe. Ond, sut deimlad yw hi i ennill un o brif wobrau’r sioe? Un sy’n gwybod hyn o brofiad yw Joyce Owens, fferm Lletty, Llannon, ger Llanelli. Mae Joyce yn gweithio yn swyddfa’r Undeb yng Nghaerfyrddin, ond tu allan i oriau gwaith, mae hi, y gŵr Gerallt a’r mab Llŷr yn brysur tu hwnt gyda magu ac arddangos moch. Mae rhestr llwyddiant Gerallt, Joyce a Llŷr yn ddiddiwedd a daeth llwyddiant eto i’r teulu pan gipiodd Sunrise Vega deitl Prif Bencampwriaeth adran y Moch yn y Sioe Frenhinol. Dywedodd Joyce: “Mae’n anrhydedd ennill y wobr urddasol yma. hir yw pob disgwyliad, ond mae wedi bod yn werth aros, a hynny ers ugain mlynedd.” Pob llwyddiant i’r tri eto yn y dyfodol. Felly, dyna flwyddyn o baratoi i’r trefnwyr a’r arddangoswyr wedi creu sioe arall i’w chofio. Mae yna wefr drydanol yn perthyn i Lanelwedd, naws a’r agosrwydd ni ellid ei brofi yn unman arall yn y bryd, ac oherwydd hyn, mae Cymru’n cael ei gosod yn gadarn ar y map, a rhwng y “bels” amaethyddol a’r “Bale” pêl-droed, mae haf 2016 wedi bod yn un i’w chofio i’r Cymry!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.